สถานทูตเตือนชาวไทยในญี่ปุ่นหลีกเลี่ยงการออกจากบ้าน

2020-04-07 22:30:51

สถานทูตเตือนชาวไทยในญี่ปุ่นหลีกเลี่ยงการออกจากบ้าน

Advertisement

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ออกประกาศขอความร่วมมือชาวไทยในญี่ปุ่นช่วงที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหลายจังหวัด หลีกเลี่ยงการออกจากบ้าน ทำงานจากที่บ้านให้ได้มากที่สุด ออกนอกบ้านเท่าที่จำเป็น 

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. เพจสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  โพสต์ข้อความระบุว่า ด่วนสำคัญประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ขอความร่วมมือชาวไทยในญี่ปุ่นในช่วงที่ญี่ปุ่นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหลายจังหวัด หลีกเลี่ยงการออกจากบ้าน โดยทำงานจากที่บ้านให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และออกนอกบ้านเท่าที่จำเป็น เช่น เมื่อไปซื้ออาหารและยา หรือไปโรงพยาบาล  หากจำเป็นต้องออกจากบ้าน ขอให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่เข้าข่าย 3Cs คือ Closed spaces (พื้นที่ปิด) Crowded places (พื้นที่แออัด) และ Close-contact (มีการสัมผัสใกล้ชิด) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่รัฐบาลกลางญี่ปุ่นและรัฐบาลท้องถิ่นร้องขอ