อภ. ส่งหน้ากาก N95 ชุด PPE ให้บุคลากรทางการแพทย์ตลอด เม.ย.

2020-04-07 21:40:19

อภ. ส่งหน้ากาก N95 ชุด PPE ให้บุคลากรทางการแพทย์ตลอด เม.ย.

Advertisement

อภ. ส่งหน้ากาก N95 ชุด PPE พร้อมอุปกรณ์จำเป็นครบชุดให้บุคลากรทางการแพทย์ตลอด เม.ย.

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า หน้ากาก N95 และชุด PPE พร้อมชิ้นส่วนอุปกรณ์ประกอบ อย่างละจำนวน 400,000 ชุด/ชิ้น ที่จัดซื้อตามมติคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 31 มี.ค.ที่ผ่านมา ได้อนุมัติงบเร่งด่วนในวงเงิน จำนวน 660 ล้านบาท (เป็นวงเงินที่ได้ประมาณการไว้) จากประเทศจีน ซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ที่สามารถจัดหาให้ได้ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ โดยจะทยอยขนส่งทางเครื่องบินเร่งด่วนก่อน จำนวนอย่างละ 150,000 ชิ้น/ชุดในสัปดาห์นี้ และหลังจากนั้นจะขนส่งมาทางเรือเพิ่มอีกจำนวนอย่างละ 250,000 ชิ้น/ชุด สำหรับชุดป้องกันเชื้อส่วนบุคคล หรือ ชุด PPE (Personal Protective Equipment) จำนวน 400,000 ชุด ต้องมีชิ้นส่วนอุปกรณ์ประกอบที่จำเป็นในการป้องกันเชื้อ ประกอบด้วย ชุดคลุมป้องกันเชื้อชนิดคลุมทั้งตัว (ชุดหมี) (Coverall/Protective clothing) เสื้อคลุมป้องกันเชื้อ (Isolation Gown) ถุงหุ้มขา(Leg Covering ) กระบังหน้าป้องกันเชื้อ (Face Shield) หมวกคลุมศีรษะ (Disposable Cap) ถุงมือยางไนไตรล์ 9 นิ้ว (Nitrile Gloves 9”) หมวกคลุมทั้งหัว (Hood Cover) เสื้อกาวน์ป้องกันเชื้อ(Surgical Gown) พร้อมอุปกรณ์


ผอ.อภ.กล่าวต่อว่า หน้ากาก N95 โดยปกติส่วนใหญ่บุคลากรทางการแพทย์จะพิจารณาใช้ร่วมกับชุด PPE เพื่อป้องกันเชื้อ โดยจะพิจารณาใช้ใน 2 กรณี หลัก คือ กรณี PUI Case : Patients under investigated ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนที่ต้องสอบสวนโรคและเฝ้าระวัง โดยจะใช้จำนวนประมาณ 5 ชิ้น/Case/วันหรือครั้ง และในกรณี Confirmed Case ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ยืนยันติดเชื้อ COVID-19 สำหรับ ใช้จำนวนประมาณ 15 ชิ้น/Case/วันหรือครั้ง

สำหรับแผนการรับและจัดส่งในเดือนเม.ย. 2563 เป็นดังนี้ หน้ากาก N95 รวมทั้งหมด 863,520 ชิ้น แบ่งเป็นดังนั้น วันที่ 10 เม.ย. 2563 จำนวน 203,520 ชิ้น วันที่ 15 เม.ย.2563 จำนวน 150,000 ชิ้น วันที่ 30 เม.ย. 2563 จำนวน 510,000 ชิ้น ในส่วนของชุด PPE (Coverall/Surgical Gown) พร้อมอุปกรณ์จำเป็นครบชุด รวมทั้งหมด 516,250 ชุด ในวันที่ 10 เม.ย. 2563 จัดส่ง Coverall จำนวน 40,000 ชุด วันที่ 15 เม.ย. 2563 จัดส่ง Surgical Gown จำนวน 240,000 ชุด วันที่ 17 เม.ย. 2563 จัดส่ง Surgical Gown จำนวน 20,000 ชุด และวันที่ 30 เม.ย.2563 ชุด Surgical Gown จำนวน 100,000 ชุด และ Coverall จำนวน 116,250 ชุด 

แท็กที่เกี่ยวข้อง