ประกาศงดสงกรานต์ ย่างกุ้ง เมียนมา 10-19 เม.ย.

2020-04-05 13:00:17

ประกาศงดสงกรานต์ ย่างกุ้ง เมียนมา 10-19 เม.ย.

Advertisement

กรุงย่างกุ้งของเมียนมารายงานว่าเมียนมาได้ร้องขอให้ประชาชนในย่างกุ้งกักตัวอยู่ที่บ้านระหว่างวันหยุดเทศกาลติงยาน  (Thingyan Water Festival) หรือเทศกาลสงกรานต์ของเมียนมา ตั้งแต่วันที่ 10-19 เม.ย. นี้

นอ ปาน ตินซา เมียว รัฐมนตรีกระทรวงกิจการกลุ่มชาติพันธุ์กระเหรี่ยงประจำภูมิภาคย่างกุ้งกล่าวว่า เราดำเนินมาตรการดังกล่าวเพื่อจะลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19


รายงานระบุว่าเมียนมาเรียกร้องให้ประชาชนงดออกนอกบ้านระหว่างวันหยุดเทศกาลระยะเวลา 10 วัน ยกเว้นมีเหตุจำเป็นด้านสุขภาพและซื้อของใช้ที่จำเป็น


มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้กับประชาชนทุกคนในภูมิภาค ยกเว้นผู้ที่ทำงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคและผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วย


ทั้งนี้ เมียนมาตรวจพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 รวม 20 ราย ในช่วงเกือบ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา นับตั้งแต่พบผู้ป่วย 2 รายแรก เมื่อวันที่ 23 มี.ค.