รถติดหนักข้ามจังหวัด เริ่ม “ปิดเมืองพังงา” ต้านโควิด-19

2020-04-05 10:25:23

รถติดหนักข้ามจังหวัด เริ่ม “ปิดเมืองพังงา” ต้านโควิด-19

Advertisement

ภาพมุมสูงแสดงให้เห็น รถติดหนักยาวข้ามจังหวัดรับวันเริ่มชัตดาวน์เมืองพังงาต้านโควิด-19

วันที่ 5 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผวจ.พังงา ได้ออกประกาศชัตดาวน์ จ.พังงา ไม่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปเดินทางเข้ามาในพื้นที่พังงา ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย.เป็นต้นไป พบว่าบรรยากาศชัตดาวน์วันแรกที่จุดตรวจบ้านท่านุ่น ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ซึ่งเป็นจุดตรวจบนถนนเพชรเกษมเข้าออก จ.พังงาเชื่อมต่อกับ จ.ภูเก็ต มีรถติดอย่างหนักทั้งขาเข้าและขาออก โดยเฉพาะขาเข้า จ.พังงานั้นพบว่ารถติดตั้งแต่หน้าจุดตรวจยาวข้ามสะพานท้าวศรีสุนทร เรียกได้ว่ารถติดข้ามจังหวัดเลยทีเดียว

ส่วนขาออก จ.พังงานั้นรถติดยาวเกือบถึง บ.ข.ส.โคกกลอย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรถบรรทุกที่วิ่งขนส่งสินค้า ไปยังจังหวัดภูเก็ต โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจอย่างเข้มข้นกับบุคคลในรถทุกคันที่เข้าสู่พื้นที่ จ.พังงา ซึ่งบุคคลที่ได้รับอนุญาตเข้าได้นั้นจะต้องมีเอกสารถูกต้องตามประกาศของ จ.พังงาและ ได้พบว่ามีประชาชนจำนวนหนึ่งเกิดปัญหาเป็นอย่างมากเมื่อออกมาจาก จ.ภูเก็ตแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ จ.พังงา ทำให้ต้องหันกลับไปยัง จ.ภูเก็ต ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ฝั่งภูเก็ตจะให้กลับเข้าไปได้หรือไม่
โดยขณะนี้นั้นจังหวัดพังงายังไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 ยืนยัน ส่วนสถานการณ์โรคโควิด-19 ของพังงานั้น พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค(PUI) รายใหม่จำนวน 7 ราย ที่ รพ.คุระบุรีชัยพัฒน์ 1 ราย รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ 1 ราย รพ.ตะกั่วทุ่ง 1 ราย รพ.กะปงชัยพัฒน์ 1 ราย และ รพ.พังงา 3 ราย ทำให้มียอดสะสมรวม 76 ราย ตรวจไม่พบเชื้อ 68 ราย รอผลตรวจ 8 ราย ทำให้ยังคงรักษาพื้นที่สีขาวอยู่ได้จนถึงวันนี้

ทั้งนี้ จ.พังงาได้ออกประกาศฉบับที่ 7 /2563 เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. ให้ร้านสะดวกซื้อที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง หรือร้านอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ให้ปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 22.00 -04.00 น. ปิดโรงแรมและรีสอร์ท หรือสถานที่อื่นๆที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน พร้อมกับกำหนดมาตรการ "ห้ามบุคคลทั่วไปเดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่ จ.พังงา เว้นแต่ บุคคลดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อการพบแพทย์ การรักษาพยาบาล การปฏิบัติหน้าที่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกู้ชีพ กู้ภัย การปฏิบัติงานหรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์และสถาบันการเงิน ตู้เอทีเอ็ม โทรคมนาคมและไปรษณีย์ การให้บริการขนส่งสินค้าเพื่อการบริโภค อุปโภค การจัดหาและซื้อขายอาหาร ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ การติดต่อด้านคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานอัยการ หรือศาล ตามความจำเป็น หรือ การเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศ หรือ คำสั่งต่างๆ ของทางราชการ หรือมีเหตุจำเป็นอื่น ๆ โดยต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อระดับอำเภอประจำด่านขาเข้า ภายใต้เงื่อนไขว่า เมื่อบุคคลดังกล่าวเดินทางออกไปจากจังหวัดพังงา ต้องไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อระดับอำเภอประจำด่านขาออกและต้องปฏิบัติตามมาตรการที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อระดับอำเกอประจำด่านกำหนด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้จะมีความผิดและรับโทษตามกฎหมาย