ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดไทยลดต่ำกว่าร้อย เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่าย

2020-04-05 06:10:31

ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดไทยลดต่ำกว่าร้อย เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่าย

Advertisement

ข่าวดีอีกวัน..ต่ำร้อยแล้วอัตราผู้ติดเชื้อรายวัน เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อสู้ ยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด 19

ผู้ติดเชื้อโควิด19 วันที่  4 เม.ย. ขยับต่ำ 100 อยู่ที่ 89 สะสมติดเชื้อ 2,067 ผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 18 ราย เป็นคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ อัตราการติดเชื้อคิดเป็นร้อยละ 4.4 ยอดอัตราเฉลี่ยนับจากวันที่ครม.อนุมัติ ใช้พรก.ฉุกเฉินขยับลงจากเมื่อวาน 8.5% มาอยู่ที่ร้อยละ 8


การเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 20 ต่อวัน ตามที่เคยมีการคาดการณ์ (22มี.ค) โดยคณบดีแพทยศาสตร์ศิริราช ศ.ประสิทธิ์ วรรณาภา ที่จะทำให้ผู้ติดเชื้อในวันที่ 15 เม.ย.  ขยับขึ้นถึง 20,000 ราย (หากอัตราการเพิ่มเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ20ต่อวันทุกวัน ก่อนใช้พรก.ฉุกเฉิน อัตราการเพิ่มเฉลี่ยที่ร้อยละ25 ดูกราฟฟิคประกอบ)

เหลือเวลาอีก 11 วัน หากอัตราการติดเชื้ออยู่ในระดับนี้ ซึ่งน่าจะลดน้อยลงเรื่อยๆ จากมาตราการที่ ค่อยๆปรับเพิ่มความเข้มงวดของรัฐบาล สัปดาห์หน้าน่าจะมีมาตราการที่แจ่มจันทร์มากขึ้น ครึ่งแรกของเดือนเม.ย.ไม่น่าขยับถึง 3,200ราย ช่วงปลายเดือนเม.ย.ไม่น่าเกิน 7,000คน (หมายถึงตัวเลขสะสม..ตอนนี้รักษาหายแล้วกว่า 600คน คิดเป็นร้อยละ 29) ไม่เกินศักยภาพในการดูแลด้านสาธารณสุขของรัฐบาล

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

(บทความโดย เสริมสุข กษิติประดิษฐ์ บรรณาธิการข่าว NEW18)