"กรุงไทย"เปลี่ยนเวลาลงทะเบียนรับเงินเยียวยา

2020-04-03 17:25:13

"กรุงไทย"เปลี่ยนเวลาลงทะเบียนรับเงินเยียวยา

Advertisement

วันที่ 3 เมษายน 2563 มีรายงานจากธนาคารกรุงไทย แจ้งว่า ธนาคารกรุงไทย ได้ปรับเปลี่ยนเวลาการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 รายละ 5,000 บาท นาน 3 เดือน ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยก่อนหน้านี้ผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิสามารถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง

แต่เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาตรวจสอบหลักเกณฑ์นานถึง 7 วัน ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาระบบการลงทะเบียนให้ดียิ่งขึ้น ธนาคารกรุงไทย จึงกำหนดให้ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่เวลา 06.00-23.59 น.ทุกวัน โดยจะเริ่มให้ลงทะเบียนในเวลาใหม่ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายนนี้เป็นต้นไป