ไทยป่วยโควิด-19 อีก 103 ราย ดับ 4 ราย

2020-04-03 11:51:27

ไทยป่วยโควิด-19 อีก 103 ราย ดับ 4 ราย

Advertisement

ไทยป่วยโควิด-19 อีก 103 ราย ดับ 4 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 19 ราย ป่วยสะสม 1,978 ราย

เมื่อเวลา 12.35 น. วันที่ 3 เม.ย. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงว่า วันนี้เป็นวันแรกที่ทั่วโลกมีผู้ป่วยแตะ 1 ล้านคน สำหรับประเทศไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 103 ราย เสียชีวิต 4 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 19 ราย ป่วยสะสม 1,978 ราย

สำหรับผู้เสียชีวิต 4 รายนั้น รายที่ 1 ชาย อายุ 59 ปี พนักงานการรถไฟ ช่วงแรกมีอาการน้อยมากซึ่งมีการกลับไปทำงานใระหว่างที่ป่วย ต่อมาอาการหนัก 31 มี.ค.  เสียชีวิต 2 เม.ย.  รายที่ 2 ชาย อายุ 72 ปี สัมผัสกับผู้ป่วยจากสนามมวย มีโรคประจำตัวคือโรคไต  รายที่ 3 ชาย 84 ปี ทำงานอยู่ที่สนามมวยราชดำเนิน โรคไต ความดันโลหิตสูง โรคเก๊าท์ และรายที่ 4 ชาย อายุ 84 ปี ไปสนามมวยราชดำเนิน  

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ กลุ่มที่1 48 ราย อยู่ในกลุ่มสนามมวย สนามบันเทิง พิธีกรรมจากอินโดนีเซีย กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใม่ 44 คน อยู่ระหว่างการสอบสวน 11 ราย ขอเตือนกลุ่มอายุ 20-29 ปี เพิ่มขึ้นตลอด เพราะมีการเดินทาง พบปะสังสรรค์จำนวนมากเป็นกลุ่มที่เสี่ยงแพร่กระจาย ทั้งนี้มีคำสั่งชะลอการเดินทางทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเข้าสู่ประเทศไทย แต่ทางกระทรวงต่างประเทศได้แจ้งว่ามีการขออนุญาตไว้ก่อนหน้านี้แล้วได้แก่  คนไทยกลับมาจากอินโดนีเซีย 100 คน ในวันที่ 6 เม.ย.  มาเลเซีย 83 คน และนักเรียน AFS จากสหรัฐอเมริกาจำนวนหนึ่งที่กำลังทยอยเข้ามา ทั้งนี้ทุกคนต้องอยู่ในพื้นที่ที่ทางรัฐจัดให้เพราะอยู่ในกลุ่มเสี่ยง