อย.อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการสู้โควิด-19

2020-04-01 15:50:04

อย.อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการสู้โควิด-19

Advertisement

อย.ออกประกาศอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการสู้โควิด-19 นำเข้ายา เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย เครื่องสำอางที่ใช้สำหรับสถานการณ์โรคโควิด-19  จากเดิมไม่เกิน 60 วันทำการ เหลือเพียง 1 ชม. – 5 วัน

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโรคโควิด-19 ทำให้มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ว่าจะเป็น ยา เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย และเครื่องสำอางเพื่อรักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคดังกล่าวเป็นจำนวนมาก รวมถึงมีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับผลกระทบจากมาตรการการควบคุมโควิด-19 ในต่างประเทศ และมาตรการลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบัน อย. จึงได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้  1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การอำนวยความสะดวกในการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีสาระสำคัญ คือ อำนวยความสะดวกในการนำเข้ายา เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย และเครื่องสำอางที่ใช้สำหรับสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยลดระยะเวลาการออกใบอนุญาตสถานที่และการอนุญาตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จากเดิมไม่เกิน 60 วันทำการ เหลือเพียง 1 ชั่วโมง – 5 วัน และพร้อมอำนวยความสะดวก ณ ด่านอาหารและยาในการตรวจปล่อยของ

นพ.ไพศาล กล่าวต่อว่า 2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีสาระสำคัญคือ เพิ่มช่องทางการยื่นคำขอและออกใบสำคัญทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ อีเมล หรือทางไปรษณีย์ ผ่อนปรนหลักเกณฑ์ด้านเอกสาร ยอมรับเอกสารที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เปิดระบบให้คำปรึกษา/ชี้แจง/ติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อีเมล์ หรือไลน์แอปพลิเคชั่น รับชำระเงินทางระบบ e-payment การอำนวยความสะดวก ณ ด่านอาหารและยา และช่องทางการร้องเรียน เพื่อลดความแออัด ผู้ประกอบการไม่ต้องออกจากบ้านก็สามารถติดต่อ อย. ได้ โดยประกาศทั้ง 2 ฉบับนี้ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th  ทั้งนี้ขอให้ทุกฝ่ายมั่นใจการดำเนินงานของ อย. และพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการทุกรายในทุกมิติ ในช่วงเวลานี้ขอให้ทุกคน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อให้ประเทศไทยกลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็ว