"รังสิมันต์" เสนอรัฐเยียวยา นศ.ช่วงโควิด-19 ระบาด

2020-04-01 14:00:24

"รังสิมันต์" เสนอรัฐเยียวยา นศ.ช่วงโควิด-19 ระบาด

Advertisement

"รังสิมันต์ โรม" เสนอรัฐบาลเยียวยานิสิต นักศึกษาช่วงโควิด-19 ระบาด 

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวว่า ขอเสนอรัฐบาลเยียวยานิสิต นักศึกษาช่วง COVID-19 ระบาด เนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษา เป็นจำนวนมาก ซึ่งพอจะสรุปให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ดังนี้ 1. ประเด็นการขอคืนค่าเทอมบางส่วน เป็นข้อเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ทั้งมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน พิจารณาคืนค่าเทอมบางส่วนให้นักศึกษาเนื่องจากในช่วง COVID-19 ระบาดเป็นต้นมา ได้มีการงดการเรียนการสอน เป็นการเรียนทางออนไลน์ แม้กระทั่งการสอบก็เป็นการสอบจากที่บ้าน/หอพัก ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงใช้ทรัพยากรและงบประมาณน้อยลงในการจัดการเรียนการสอน 2. มีนิสิต นักศึกษาจำนวนมากที่ทำงานพาร์ทไทม์ เพื่อส่งตัวเองเรียน การมีมาตรการปิดสถานที่ต่างๆ จากสถานการณ์ COVID-19 ย่อมกระทบต่อการทำงานพาร์ทไทม์ของนิสิต นักศึกษากลุ่มนี้ ทำให้พวกเขาขาดรายได้ และนักศึกษากลุ่มนี้ไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้เนื่องจากไม่มีแม้แต่ค่ารถ 3. จากข้อ 2 ทำให้นักศึกษาบางคนมีปัญหาไม่มีเงินจ่ายหอพักในช่วงสิ้นเดือนที่ผ่านมา  4. นักศึกษาที่กู้ยืม กยศ. หรือได้รับทุนจากมหาวิทยาลัย ไม่สามารถทำกิจกรรมอาสาตามเงื่อนไขของทุนการศึกษาได้ เนื่องจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัยปิดทำการ ทำให้ขาดรายได้ในส่วนนี้ 5. ขณะนี้มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งกำลังพิจารณาที่จะคืนค่าเทอมบางส่วนให้นักศึกษา เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาบัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  ในขณะที่ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา อนุมัติคืนค่าเทอมแล้ว 20 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ดียังมีอีกหลายมหาวิทยาลัย ที่ยังไม่มีท่าทีใดๆ

นายรังสิมันต์ กล่าวต่อว่า 6. ไปดูเอกสารรายงานการเงิน และเอกสารที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ชี้แจงต่อ กมธ.งบประมาณ ปี 2563 ก็พบว่าสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งนั้น อยู่ในเกณฑ์ดี เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แต่หากมหาวิทยาลัยไหนที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของงบประมาณ รัฐบาลสามารถเข้ามาสนับสนุนเรื่องนี้ได้  7. มหาวิทยาลัยราชภัฎหลายแห่ง มีกองทุนสนับสนุนมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถนำกองทุนนี้มาใช้ช่วยเหลือนักศึกษาในช่วงนี้ได้ และโดยสถานการณ์นี้ก็ถือเป็นเรื่องสมควรแล้วที่จะใช้เงินจากกองทุนนี้

นายรังสิมันต์ กล่าวด้วยว่า จากปัญหาข้างต้น ผมคิดว่ารัฐบาลควรมีมาตรการเยียวยา ดูแลนิสิต นักศึกษา ดังนี้ 1.ให้รัฐบาลและกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ประสานงานไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆให้พิจารณาคืนค่าเทอมในสัดส่วนที่เหมาะสมของแต่ละมหาวิทยาลัย หรือในอัตราขั้นต่ำ 20 เปอร์เซ็นต์ หรือเกลี่ยงบประมาณอื่นๆ เพื่อเยียวยานักศึกษาทั่วประเทศทันที 2.ดำเนินนโยบายเงินเดือนเยาวชน(ตามที่นโยบายอดีตพรรคอนาคตใหม่เคยเสนอ) โดยอุดหนุนให้เยาวชนอายุ 18-22 ปี เดือนละ 2,000 บาท เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน ซึ่งจะทำให้นักเรียน นักศึกษา สามารถวางแผนการใช้ชีวิตในช่วงนี้ได้ ทั้งนี้ประเทศไทยมีประชากรในกลุ่มวัยนี้ ประมาณ 4.3 ล้านคน(ธ.ค.62) จะใช้งบประมาณ 25,860 ล้านบาท (ทั้งนี้อาจมีเยาวชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม หรือเป็นลูกจ้างสถานประกอบการ ก็ให้รับการเยียวยาจากมาตรการด้านแรงงาน) 3. มหาวิทยาลัยต่างๆ ควรพิจารณา ปรับลดค่าเทอมในเทอมต่อไป เนื่องจากการปิดมหาวิทยาลัยในช่วงนี้ ทำให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งสามารถประหยัดงบประมาณในด้านสาธารณูปโภคได้เป็นจำนวนมาก และยังเป็นการแบ่งเบาภาระที่นิสิตนักศึกษาต้องแบกรับในช่วงวิกฤิตนี้อีกด้วย