กรมพัฒนาฝีมือแรงงานอัดฉีดงบฝึกทักษะอาชีพ

2020-04-01 12:39:08

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานอัดฉีดงบฝึกทักษะอาชีพ

Advertisement

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดงบรองรับลุยฝึกทักษะอาชีพหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย พร้อมอัดฉีดเบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึก


เมื่อวันที่ 1 เม.ย. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการประชุมคอนเฟอร์เรนซ์จากห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ไปยังห้องประชุมสำนักงานแรงงานจ.นครราชสีมา และชลบุรี โดยมี ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน จากการรับฟังปัญหาและข้อเสนอจากตัวแทนผู้ประกอบกิจการ พบว่าต้องการให้กระทรวงแรงงานให้ความช่วยเหลือทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ เพื่อให้แรงงานดังกล่าวมีอาชีพและรายได้เพื่อใช้จ่ายในครอบครัว รวมถึงการได้รับความช่วยเหลือฝึกทักษะอาชีพเพิ่มเติม สามารถสร้างอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาคลี่คลายแล้ว


นายธวัช กล่าวต่อว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้ทั้งแรงงาน ในระบบและแรงงานอิสระ ได้รับความเดือดร้อนต้องหยุดทำงานและขาดรายได้ รัฐบาลได้มอบหมายให้ทุกกระทรวงออกมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหรือสามารถหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาได้ ในส่วนของ กพร.นั้น ได้เตรียมมาตรการในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เพื่อสร้างอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง โดยเฉพาะแรงงานอิสระ ซึ่งในช่วงการแพร่ระบาดไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ด้วยการเข้าฝึกทักษะอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพหลังสถานการณ์คลี่คลาย พร้อมจัดหางบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารระหว่างฝึกอบรม โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีหน่วยงานตั้งอยู่ในภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัดและใน กทม. มีหลักสูตรการฝึกที่หลากหลายกว่า 1,000 หลักสูตร ที่สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพอิสระได้ เช่น การตลาดดิจิทัล การตัดเย็บเสื้อผ้า การเพ้นท์ผ้าบาติก งานศิลปะประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า การประกอบอาหาร เป็นต้น สำหรับด้านช่างสามารถเรียนรู้ในระยะสั้นๆ และสามารถนำไปประกอบอาชีพอิสระได้เช่นกัน อาทิ เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด ช่างปูกระเบื้อง ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างอะลูมิเนียม ช่างเครื่องปรับอากาศ สมัครฝึกอบรมผ่านออนไลน์ที่ www.dsd.go.th เมนู สมัครฝึกอบรม นอกจากการฝึกทักษะอาชีพให้แก่แรงงานอิสระแล้ว แรงงานที่อยู่ในระบบได้รับผลกระทบช่วงการแพร่ระบาด ต้องหยุดทำงานชั่วคราว สามารถฝึกอบรมหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อนำความรู้ไปพัฒนางานหรือประกอบอาชีพเสริมได้อีกด้วย กรณีที่ไม่สะดวกในการเดินทาง สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ที่ กพร.มีไว้สำหรับบริการประชาชนที่ www.dsd.go.th เมนู ฝึกทักษะออนไลน์ (online Training) กว่า 10 สาขาอาชีพ ทั้งด้านช่าง ภาคบริการและภาษาต่างประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือกองสื่อสารองค์กร 0 2245 4035