คาเฟ่สัตว์เลี้ยงว่าไง ห้ามหมาแมวเพ่นพ่าน

2017-09-09 05:40:30

คาเฟ่สัตว์เลี้ยงว่าไง ห้ามหมาแมวเพ่นพ่าน

Advertisement

มติคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ชี้ธุรกิจคาเฟ่สัตว์เลี้ยง ไม่สมควรมีสัตว์เลี้ยงร่วมอยู่ในพื้นที่รับประทานอาหารของลูกค้า ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข แต่เพื่อไม่ปิดกั้นมากเกินไป เตรียมจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้อง 13 ก.ย.นี้

เมื่อวันที่ 9 ก.ย.นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ในช่วง 2-3 ปี มีธุรกิจคาเฟ่ ประเภทสัตว์เลี้ยงเปิดบริการแบบขายอาหารและเครื่องดื่ม และนำสัตว์เลี้ยง ปล่อยให้เดิน นั่ง นอน ภายในร้าน เพื่อให้ลูกค้าสัมผัสและถ่ายรูปเล่นระหว่างรับประทานอาหารในร้าน หรืออนุญาตให้ลูกค้านำสัตว์เลี้ยงของตนเข้ามาได้ ซึ่งผู้ประกอบการกิจการประเภทนี้ ต้องควบคุมการทำความสะอาดอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคที่เกิดจากสัตว์เป็นสื่อได้ โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้าที่เกิดได้ทั้งในสุนัข แมวหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ซึ่งอาจแพร่เชื้อได้จากการกัดหรือข่วน ดังนั้น จึงควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสมูล ปัสสาวะของสัตว์เลี้ยง รวมถึงน้ำมูก น้ำลายซึ่งอาจทำให้เชื้อโรคปนเปื้อนมากับอาหารและน้ำ หากสัมผัสสัตว์เลี้ยง จึงมีข้อแนะนำว่าควรล้างมือทุกครั้งหลังการสัมผัสสัตว์เลี้ยงและก่อนสัมผัสอาหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ประกอบหลักการสุขาภิบาลอาหาร สถานที่จำหน่ายอาหารทุกประเภท ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่ใช้ประกอบกิจการ หากมีบริการสัตว์เลี้ยงดังกล่าวต้องแยกออกให้เป็นสัดส่วนไม่ปะปนกันกับสถานที่รับประทานอาหาร

“ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 ก.ย.ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ โดยมติที่ประชุมเห็นว่าธุรกิจคาเฟ่สัตว์เลี้ยง ไม่สมควรมีสัตว์เลี้ยงร่วมอยู่ในพื้นที่รับประทานอาหารของลูกค้า ซึ่งกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขก็มีกำหนดไว้แล้ว แต่เพื่อมิให้จำกัดหรือปิดกั้นมากเกินไป จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ในการควบคุมให้เหมาะสม และสามารถป้องกันโรคที่อาจเกิดจากสัตว์เป็นสื่อมาสู่ คนได้ โดยกำหนดจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น และเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานต่างๆ ประมาณ 120 ท่าน เพื่อเข้าร่วมสัมมนา ในวันที่ 13 ก.ย.นี้ ณ ห้องรับรอง 1 อาคารรัฐสภา ต่อไป” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ขอบคุณภาพ : http://www.szeretlekmagyarorszag.hu