"เทพไท"เสนอรัฐจัดงบซื้ออุปกรณ์ป้องกันดีกว่ารักษา

2020-03-30 10:44:58

 "เทพไท"เสนอรัฐจัดงบซื้ออุปกรณ์ป้องกันดีกว่ารักษา

"เทพไท"เสนอรัฐบาลจัดสรรงบประมาณก้อนใหญ่ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับพี่น้องประชาชน โดยยอมเสียงบประมาณในการป้องกัน คุ้มค่ากว่าการรักษา

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)  กล่าวถึงการให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ว่า เมื่อวันที่ 29 มี.คง ตนได้ร่วมกิจกรรม “ปรบมือให้กำลังใจ”กับบุคลากรทางการแพทย์และได้ส่งป้ายข้อความให้กำลังใจเพื่อรณรงค์การป้องกันเชื้อโควิด-19 ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)ในการปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณว่าการแพร่เชื้อจะลดลง แต่กลับเพิ่มขึ้นอย่างน่าวิตกกังวล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งรัฐบาลต้องเร่งรีบหามาตรการป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนกับกลุ่มบุคคล 3 กลุ่มคือ 1.กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล ซึ่งมีหน้าที่หลักในการรักษาผู้ติดเชื้อ เปรียบเสมือนด่านหน้าของการต่อสู้ เป็นแม่ทัพในสนามรบกับเชื้อโควิด-19 รัฐบาลจะต้องอุดหนุน จัดหาอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ ให้กับบุคคลกลุ่มนี้อย่างดีที่สุด เพราะถ้าบุคคลกลุ่มนี้ไม่สามารถป้องกันตัวเอง จากการติดเชื้อโควิด-19ได้ ก็จะทำให้สูญเสียแม่ทัพ และพ่ายแพ้ในการต่อสู้กับเชื้อโควิด-19 ดังนั้นรัฐบาลต้องจัดงบประมาณอย่างเต็มที่ เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆให้เพียงพอกับความต้องการ

นายเทพไท กล่าวต่อว่า 2.กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ซึ่งเป็นบุคลากรด้านหน้าในชนบท ที่จะต้องทำงานเพื่อคัดกรองผู้ติดเชื้อขั้นปฐมภูมิ ก่อนที่จะนำตัวผู้ติดเชื้อส่งต่อโรงพยาบาลในเมือง ซึ่งเป็นบุคลากรที่ถูกละเลย และถูกมองข้ามไป ทั้งๆที่เป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในชนบท ซึ่งมีความเหน็ดเหนื่อยไม่แพ้บุคลากรกลุ่มอื่นๆ รัฐบาลต้องจัดงบประมาณ จัดหาอุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือ สนับสนุนการทำงานของ อสม.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของ รพ.สต.อย่างเต็มที่ด้วย 3.กลุ่มคนในชนบท ซึ่งทางไกลจากโลกข้อมูลข่าวสาร ขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ทั้งหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ที่ไม่สามารถหาซื้อได้ และมีราคาแพง การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) หรือกลุ่มอาชีพต่างๆ จัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อใช้กันเอง ก็ขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต และอาจจะมีปัญหาเรื่องมาตรฐาน หรือคุณภาพของหน้ากากอนามัยที่ผลิตเพื่อใช้เอง รัฐบาลควรจะจัดงบประมาณสนับสนุน จัดซื้อหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ เพื่อแจกจ่ายพี่น้องประชาชนในชนบทให้มีใช้ กันอย่างทั่วถึง

"จึงขอเสนอให้รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณก้อนใหญ่ เพื่อจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับพี่น้องประชาชน โดยยอมเสียงบประมาณจำนวนมากในการป้องกัน ซึ่งคุ้มค่ากว่าการที่รัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมาก ในการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในภายหลัง จะเป็นการสูญเสียทั้งเงินงบประมาณ และบุคลากรทางการแพทย์ และทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง"นายเทพไท กล่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง