อ.จุฬาฯชี้คดีเงินกู้อนาคตใหม่ไม่ถึงขั้นยุบพรรค

2020-02-18 07:00:33

อ.จุฬาฯชี้คดีเงินกู้อนาคตใหม่ไม่ถึงขั้นยุบพรรค

"รศ.ดร.ณรงค์เดช" ชี้คดีเงินกู้พรรคอนาคตใหม่ ไม่ถึงขั้นยุบพรรค

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยกับทีมข่าวนิว 18 ถึงกรณีคดีเงินกู้ 191 ล้านบาท ของพรรคอนาคตใหม่ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัย ในวันที่ 21 ก.พ.นี้ว่า พรรคการเมืองถือเป็นนิติบุคคลเอกชน ไม่ใช่องค์กรรัฐ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีแนวคำพิพากษาศาลฎีกา ระบุว่า การกู้ยืมเงินเพื่อมาใช้ในขอบวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล เช่น การหาเสียง การสร้างนโยบายของพรรค ถือเป็นสิ่งที่อยู่ในขอบเขตอำนาจของนิติบุคคล ที่พรรคการเมืองสามารถกู้ยืมเงินได้ 

รศ.ดร.ณรงค์เดช กล่าวต่อว่า สมมติว่าการกู้ยืมเงินครั้งนี้เป็นการทำนิติกรรมอำพราง ก็ถือว่าไม่มีความผิดตามมาตรา 72 คือ พรรคการเมืองที่รับบริจาคโดยรู้ หรือ ควรรู้ ว่ารับบริจาคเงินดังกล่าวมาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือ มีข้อสงสัยว่าแหล่งที่มาของเงินไม่ชอบด้วยกฎ แต่กรณีดังกล่าว หากรู้ว่าผิดจริง ก็จะมีบทบัญญัติเฉพาะคือ ม.66 ผู้ที่มีความผิดมีเพียงผู้บริจาคเงินเกินเพดาน ก็จะมีความผิดทางอาญาถูกตัดสิทธิ ส่วนกรรมการพรรคโดนปรับ แต่โทษจะไม่ถึงการยุบพรรค ตนจึงมองว่ากรณีพรรคอนาคตใหม่ ไม่เข้า ม.72 แต่อาจเข้าข่าย ม.66 เท่านั้น

ทั้งนี้ การกระทำความผิดตามม. 66 ไม่ใช่เหตุแห่งการยุบพรรค การกระทำความผิด ตามม. 66 จะลงโทษผู้บริจาค ที่บริจาคเกิน โดยลงโทษกรรมการบริหาร ที่ไปร่วมรู้ว่า มีการบริจาคเกิน ลงโทษพรรคการเมือง ที่รับเงินบริจาคแล้วเกิน แต่สภาพบังคับสำหรับกรณีพรรคการเมือง สภาพบังคับก็เขียนชัดเจนว่า เงินส่วนที่เกิน เพดาน 10 ล้านบาท จะถูกริบเข้ากองทุนพัฒนาพรรคการเมือง แต่ไม่ริบเงินต้นด้วย เงินต้น 10 ล้านบาท ในส่วน 10 ล้านบาทแรก ก็จะเป็นของพรรคการเมือง พรรคการเมืองยังคงดำรงอยู่ ดังนั้น บทบัญญัติที่มีความผิดเฉพาะ มีสภาพบังคับอยู่แล้ว


แท็กที่เกี่ยวข้อง