นายกสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬา ฯ ประกาศรายชื่อนิสิตเก่าดีเด่น ปี 2563

2020-02-14 15:41:12

นายกสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์  จุฬา ฯ ประกาศรายชื่อนิสิตเก่าดีเด่น ปี 2563

Advertisement

วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 09.30 น. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ นายกสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยรายชื่อนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ผู้ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เป็นนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 ซึ่งใช้วิชาความรู้ประกอบอาชีพโดยความสุจริต ได้รับความสำเร็จอย่างสูงในหน้าที่การงาน มีความประพฤติดี อันเป็นการนำชื่อเสียงมาสู่สถาบันการศึกษา ตอบแทนพระคุณของสถาบันการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ มีความเสียสละและอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ จำนวน 14 ท่าน โดยมีรายนาม ดังต่อไปนี้
สาขาข้าราชการประจำ ได้แก่ 1) นายปวิณ ชํานิประศาสน์ (รุ่นที่ 31) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 2) นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ (รุ่นที่ 31) ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 3) นายธนาคม จงจิระ (รุ่นที่ 32) อธิบดีกรมการปกครอง 4) นายเจษฎา กตเวทิน (รุ่นที่ 32) รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 5) นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม (รุ่นที่ 34) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 6) นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ (รุ่นที่ 35) ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี 7) นายจิรุตม์ วิศาลจิตร (รุ่นที่ 37) อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 8) นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ (รุ่นที่ 38) อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ 9) นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม (รุ่นที่ 38) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร สาขานักวิชาการ ได้แก่ ศ.กิตติคุณ สุริชัย หวันแก้ว (รุ่นที่ 19) ศาสตราจารย์กิตติคุณประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาธุรกิจเอกชน หรือวิชาชีพอิสระ หรือองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ ได้แก่ 1) นายเสนีย์ จิตตเกษม(รุ่นที่ 24) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน) 2) นายธาดา เศวตศิลา (รุ่นที่ 28) ผู้บริหาร บริษัท ทรูคอร์เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และ 3) นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ (รุ่นที่ 36) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู ยูทิลิตี้ จํากัด (มหาชน) กรณีเชิดชูเกียรติเป็นพิเศษ ได้แก่ นายสุรชัย จตุรภัทรพงศ์ (รุ่นที่ 41) ผู้อำนวยการฟุตบอล สโมสรฟุตบอล บีจี ปทุม ยูไนเต็ด

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า พิธีมอบรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นจะจัดขึ้นในงานคืนเหย้า “สิงห์ดำสัมพันธ์ 2563”ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์นี้ โดยงานภาคค่ำจะเริ่มตั้งแต่ 17.00 น. ทั้งนี้ขอเชิญชวน พี่ ๆ น้อง ๆ นิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ “ชาวสิงห์ดำ” มาพบปะสังสรรค์และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในปีนี้ด้วย