"ชวน”เชื่อพิจารณางบปี 63 จบเร็ว (คลิป)

2020-02-13 11:32:04

"ชวน”เชื่อพิจารณางบปี 63 จบเร็ว (คลิป)

Advertisement

“ชวน” เผยไม่มี ส.ส.ขออภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 63 เชื่อการพิจารณาจบได้เร็ว

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวก่อนพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระ 2 วาระ 3ว่า สภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งที่ผ่านมาสมาชิกก็ได้อภิปรายกันครบถ้วนแล้ว ดังนั้นครั้งนี้เชื่อว่าสมาชิกคงไม่อภิปรายต่อ การพิจารณาจึงน่าจะจบได้เร็วขึ้น แต่จะจบในวันนี้หรือไม่นั้นไม่ทราบ หากไม่จบก็อภิปรายต่อวันที่ 14 ก.พ. เพราะเป็นสิทธิของสมาชิก เหมือนกับเริ่มต้น วาระ 2 ใหม่ทั้งหมด ในเบื้องต้นยังไม่มีสมาชิกแจ้งความจำนงที่จะขออภิปราย แต่จะมีชื่ออยู่ในบัญชีเดิมแล้วว่าใครเป็นผู้สงวนความเห็น ใครเป็นผู้แปรญัตติ