นายกฯลงพื้นที่พะเยาสักการะพระเจ้าตนหลวง

2020-02-12 12:57:47

นายกฯลงพื้นที่พะเยาสักการะพระเจ้าตนหลวง

Advertisement

นายกฯ ลงพื้นที่ จ.พะเยา สักการะพระเจ้าตนหลวงเพื่อความเป็นสิริมงคล ชื่นชมความรักความสามัคคีของชาวพะเยา นำธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้คนเป็นคนดี ยันรัฐบาลตั้งใจแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและประเทศชาติ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 12 ก.พ. ที่วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม พร้อมด้วย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ และคณะ สักการะพระพุทธรูปพระเจ้าตนหลวงเพื่อความเป็นสิริมงคล รวมทั้งกราบสรีระสังขารพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) และนมัสการพระสุนทรกิตติคุณ (เดชา อินฺทปญฺโญ) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา


นายกฯและคณะได้เข้าสักการะพระพุทธรูปพระเจ้าตนหลวง กราบสรีระสังขารพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมมปญโญ) ก่อนนมัสการพระสุนทรกิตติคุณ (เดชา อินทปญโญ) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศรีโดมคำ พระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา พร้อมถวายผ้าไตรจีวรและเครื่องไทยธรรม โดยพระสุนทรกิตติคุณ ได้มอบพระพุทธรูปพระเจ้าตนหลวงจำลองให้แก่นายกรัฐมนตรี


จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวทักทายกับประชาชนที่มาให้การต้อนรับตอนหนึ่งว่า จ.พะเยาเป็นจังหวัดเล็ก ๆ จังหวัดหนึ่งที่มีความสงบสุข ต้องขอชื่นชมในความรักความสามัคคีของประชาชน จ.พะเยา ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน และมีปัญหาเกิดขึ้นหลายปัญหา การแก้ไขปัญหาทุกคนต้องร่วมมือกัน รัฐบาลฝ่ายเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาในหลาย ๆ เรื่อง และปัญหาบางปัญหาต้องใช้เวลาในการแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจและการเกษตร แต่ขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลมีความตั้งใจแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และเพื่อประเทศชาติ พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมว่า การนำธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องที่ดี ช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้คนเป็นคนดี มีความรักความสามัคคี ถ้าคนไทยไม่รักกันใครจะมารัก


ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีได้ร่วมเล่นเครื่องอังกะลุง ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่กลุ่มผู้สูงอายุ จ.พะเยาร่วมกันเล่นเพื่อออกกำลังกาย ฝึกสมาธิโดยได้บรรเลงเพลงพะเยารอเธอ เสร็จแล้ว นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะออกเดินทางไปยังหนองเล็งทราย ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา เพื่อตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาหนองเล็งทราย ณ หนองเล็งทราย อ.แม่ใจ จังหวัดพะเยา


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีและคณะ จะเดินทางไปยังหอประชุมศูนย์ราชการ จ.น่าน โดย ผวจ.น่านจะบรรยายสรุปการดำเนินการ แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของ จ.น่านได้แก่ การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำน่าน การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานสักขีพยานในโอกาสที่ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ให้แก่ ผวจ.น่าน และมอบเอกสารโครงการจัดระเบียบ การใช้ที่ดินป่าไม้ให้ชุมชน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ คทช. ให้แก่ผู้แทนชุมชน จำนวน 5 ราย โดยนายกรัฐมนตรี จะเป็นผู้มอบโฉนดที่ดินคืนให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามนโยบาย การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรและการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ให้เกษตรกร จำนวน 2 ราย พร้อมรับฟังปัญหาและหารือร่วมกับประธานร่วมคณะกรรมการดำเนินงานพื้นที่ จ.น่าน (น่านแซนด์บอกซ์) ณ ห้องรับรอง จากนั้นจะไปยังเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน (บ้านน้ำเกี๋ยน) อ.ภูเพียง จ.น่าน ก่อนเดินทางกลับ กทม.ในเย็นวันเดียวกัน