“วีรศักดิ์” เผย 13 ก.พ.ทำบุญห้างเทอร์มินอล 21โคราช

2020-02-11 22:55:11

“วีรศักดิ์” เผย 13 ก.พ.ทำบุญห้างเทอร์มินอล 21โคราช

Advertisement

“วีรศักดิ์” ระดมพลเข้าฟื้นฟูห้างเทอร์มินอล 21โคราช เผย 13 ก.พ. ทำบุญภายในห้าง


เมื่อวันที่ 11 ก.พ. นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการช่วยเหลือเยียวยา ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการในห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ว่าล่าสุด นายวิเขียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา ได้จัดตั้งศูนย์การให้ความช่วยเหลือ เยียวยา ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุยิงประชาชน บริเวณศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 เมื่อวันที่ 8 - 9 ก.พ. 2563 โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานด้านต่างๆ 6 ชุด ประกอบด้วย 1.คณะที่ปรึกษา, 2.คณะกรรมการส่วนอำนวยการ, 3.คณะทำงานด้านการให้ความช่วยเหลือ เยียวยา ผู้เสียชีวิต, 4.คณะทำงานด้านการให้ความช่วยเหลือ เยียวยา ผู้บาดเจ็บ, 5.คณะทำงานด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ และ 6.คณะทำงานด้านการรับบริจาค ซึ่งกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวข้องในส่วนของคณะทำงานด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งมีรอง ผวจ.นครราชสีมา เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และมีพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาเป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่พัฒนาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ การทำความสะอาด การสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมต่างๆ การปรับปรุงภูมิทัศน์ การปฏิบัติการจิตวิทยา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่ง คณะทำงานมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด


นายวีรศักดิ์ กล่าวว่า ในวันที่ 13 ก.พ. นี้ จะมีการจัดกิจกรรมทำบุญภายในห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21โดยได้เชิญภาคเอกชนจากส่วนต่างๆ ทั้งประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาเข้ามาร่วมให้การช่วยเหลือ และหาทางบรรเทาความเดือดร้อน เบื้องต้นได้มีการหารือกันว่าจะต้องจัดกิจกรรมเรียกขวัญและกำลังใจ รวมถึงสร้างบรรยากาศการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจ.นครราชสีมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่ส่งผลทางจิตวิทยาทำให้เศรษฐกิจภายใน จ.นครราชสีมาซึมลงในขณะนี้