“วีรศักดิ์” เผย 13 ก.พ.ทำบุญห้างเทอร์มินอล 21โคราช

2020-02-11 22:55:11

“วีรศักดิ์” เผย 13 ก.พ.ทำบุญห้างเทอร์มินอล 21โคราช

“วีรศักดิ์” ระดมพลเข้าฟื้นฟูห้างเทอร์มินอล 21โคราช เผย 13 ก.พ. ทำบุญภายในห้าง


เมื่อวันที่ 11 ก.พ. นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการช่วยเหลือเยียวยา ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการในห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ว่าล่าสุด นายวิเขียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา ได้จัดตั้งศูนย์การให้ความช่วยเหลือ เยียวยา ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุยิงประชาชน บริเวณศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 เมื่อวันที่ 8 - 9 ก.พ. 2563 โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานด้านต่างๆ 6 ชุด ประกอบด้วย 1.คณะที่ปรึกษา, 2.คณะกรรมการส่วนอำนวยการ, 3.คณะทำงานด้านการให้ความช่วยเหลือ เยียวยา ผู้เสียชีวิต, 4.คณะทำงานด้านการให้ความช่วยเหลือ เยียวยา ผู้บาดเจ็บ, 5.คณะทำงานด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ และ 6.คณะทำงานด้านการรับบริจาค ซึ่งกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวข้องในส่วนของคณะทำงานด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งมีรอง ผวจ.นครราชสีมา เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และมีพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาเป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่พัฒนาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ การทำความสะอาด การสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมต่างๆ การปรับปรุงภูมิทัศน์ การปฏิบัติการจิตวิทยา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่ง คณะทำงานมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด


นายวีรศักดิ์ กล่าวว่า ในวันที่ 13 ก.พ. นี้ จะมีการจัดกิจกรรมทำบุญภายในห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21โดยได้เชิญภาคเอกชนจากส่วนต่างๆ ทั้งประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาเข้ามาร่วมให้การช่วยเหลือ และหาทางบรรเทาความเดือดร้อน เบื้องต้นได้มีการหารือกันว่าจะต้องจัดกิจกรรมเรียกขวัญและกำลังใจ รวมถึงสร้างบรรยากาศการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจ.นครราชสีมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่ส่งผลทางจิตวิทยาทำให้เศรษฐกิจภายใน จ.นครราชสีมาซึมลงในขณะนี้


Advertisement