สธ. เยียวยาจิตใจเหตุกราดยิงมี 2 รายต้องพบจิตแพทย์รับยา

2020-02-10 23:35:19

สธ. เยียวยาจิตใจเหตุกราดยิงมี 2 รายต้องพบจิตแพทย์รับยา

Advertisement

สธ. เผยการเยียวยาฟื้นฟูทางจิตใจผู้ประสบเหตุที่โคราช ช่วง 72 ชม. แรก พบผู้มีความเครียดในระยะฉับพลันอยู่หลายราย ได้ให้การปรึกษา ผ่อนคลายความเครียด มี 2 รายต้องพบจิตแพทย์เพื่อรับยา


เมื่อวันที่ 10 ก.พ. นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 9 ให้สัมภาษณ์ว่า กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดทีม MCATT 15 ทีม บริการดูแลผู้ประสบเหตุที่จ.นครราชสีมา โดยแบ่งการดูแลเป็น 3 กลุ่มดังนี้ กลุ่มเสี่ยงสูงประกอบด้วย ญาติผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และญาติผู้บาดเจ็บ กลุ่มเสี่ยงกลางประกอบด้วย ผู้อยู่ในเหตุการณ์ ผู้ใกล้ชิด ผู้ช่วยเหลือ และกลุ่มเสี่ยงต่ำประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป ผู้อพยพออกจากห้าง ประชาชนใกล้เคียงที่เกิดเหตุ 


ผลการเยียวยาฟื้นฟูทางจิตใจช่วง 72 ชม.แรก ระหว่างที่ 8-9 ก.พ. 2563 ได้คัดกรองกลุ่มเสี่ยง ที่บริเวณหน้าห้องฉุกเฉินและห้องนิติเวช รพ.มหาราชนครราชสีมา และคัดกรองพนักงานห้าง Terminal 21 นครราชสีมา แม่บ้านทำความสะอาด รวมทั้งสิ้น 220 คน พบมีอาการเครียดน้อย 54 คน เครียดปานกลาง 37 คน เครียดรุนแรง 16 คน ได้ให้คำปรึกษา ผ่อนคลายความเครียด โดยในจำนวนนี้มี 2 คนที่ต้องส่งพบจิตแพทย์เพื่อให้ยารักษา ทั้งนี้ กรมสุขภาพจิต ได้เปิดบริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ให้คำปรึกษาตลอด 24 ชม.


สำหรับข้อมูล ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ จำนวนทั้งสิ้น 88 คน โดยเป็นผู้เสียชีวิต 30 ราย บาดเจ็บ 58 คน กลับบ้านแล้ว 33 คน ยังนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 25 คน อาการหนัก 7 คน