“องอาจ”ชี้ต้องเร่งทำงบปี 63 ให้จบโดยเร็วไม่ควรเริ่มใหม่หมด

2020-02-09 16:30:22

“องอาจ”ชี้ต้องเร่งทำงบปี 63 ให้จบโดยเร็วไม่ควรเริ่มใหม่หมด

Advertisement

“องอาจ” ระบุต้องเร่งทำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 ให้จบโดยเร็ว ไม่ควรเริ่มทำใหม่หมด

เมื่อวันที่ 9 ก.พ.  นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)  ประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่มีอดีตกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จะขอหารือในที่ประชุมสภาวันที่ 13 ก.พ. ว่า ควรไปเริ่มต้นพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ใหม่ ตั้งแต่วาระแรกว่า ตนไม่เห็นด้วยที่ต้องย้อนกลับไปพิจารณาตั้งแต่วาระแรกเพราะศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยชัดเจนแล้วว่าร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นโมฆะ แต่ให้สภาฯ นำร่างกฎหมายมาพิจารณาลงมติใหม่ในวาระ 2 และวาระ 3 ดังนั้นสภาฯ ควรปฏิบัติตามที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ทุกคนก็ทราบดีว่าร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีนี้ล่าช้ามากแล้ว ไม่ควรไปทำอะไรให้ล่าช้าออกไปอีกโดยไม่จำเป็นเพราะทุกภาคส่วนของสังคมกำลังรองบประมาณแผ่นดินมาขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้ ยิ่งขณะนี้ สถานการณ์เศรษฐกิจ มีภาวะแทรกซ้อนจากหลายปัจจัย ทั้งจากภายในประเทศและผลกระทบจากต่างประเทศการทำให้เงินงบประมาณมาใช้จ่ายหมุนเวียนมากเท่าไหร่ ก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้นเท่านั้น

นายองอาจ กล่าวต่อว่า ส่วนที่อดีตกรรมาธิการฯ ท่านนี้กล่าวว่าอาจมีการกดบัตรแทนกันในวาระที่ 1 และอาจถูกร้องภายหลังจึงควรทำให้รอบคอบด้วยการย้อนกลับ ไปเริ่มตั้งแต่วาระที่ 1 ใหม่นั้น ตนคิดว่าในเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาชัดเจนแล้วเราก็ควรปฏิบัติไปตามที่ศาลวินิจฉัยไม่ควรไปคาดการณ์อาจจะเกิดเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ ทั้ง ๆ ที่ยังไม่มีใครรู้ได้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นตามที่วิตกกังวลหรือไม่ การที่สภานัดประชุมวันที่ 13 ก.พ.นี้ด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายที่ถูกต้องน่าจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว