ภูเขาน้ำแข็งใหญ่สุดในโลกลอยออกสู่ทะเลเปิด

2020-02-06 14:30:04

ภูเขาน้ำแข็งใหญ่สุดในโลกลอยออกสู่ทะเลเปิด

Advertisement

ภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบัน เอ68 (A68) ซึ่งแตกหลุดออกจากหิ้งน้ำแข็ง ในทวีปแอนตาร์กติก ใกล้ขั้วโลกใต้ เมื่อปี พ.ศ. 2560 กำลังเคลื่อนตัวขึ้นสู่ทางเหนือ และใกล้จะพ้นเขตทะเลน้ำแข็งของทวีป ออกสู่มหาสมุทรเปิด ท่ามกลางการติดตามเฝ้าสังเกตอย่างใกล้ชิดของคณะนักวิทยาศาสตร์

ภูเขาน้ำแข็ง เอ68 มีขนาดพื้นที่เกือบ 6,000 ตารางกิโลเมตร ความยาวประมาณ 150 กิโลเมตร แต่หนาเพียงแค่ประมาณ 200 เมตร สูญเสียมวลน้ำแข็งเพียงเล็กน้อย แม้จะแตกหลุดออกจากหิ้งน้ำแข็งมานาน 2 ปีครึ่ง

สถิติภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่สุด เท่าที่เคยมีการบันทึกในยุคปัจจุบันคือ บี15 (B15) ขนาดพื้นที่ 12,000 ตารางกิโลเมตร เมื่อแตกหลุดออกจากหิ้งน้ำแข็งรอสส์ (Ross Ice Shelf) ขนาดพื้นที่ 487,000 ตารางกิโลเมตร ในทวีปแอนตาร์กติก เมื่อปี พ.ศ. 2543
แต่ปัจจุบัน บี15 มวลละลายในทะเล เหลือพื้นที่เพียงแค่ 200 ตารางกิโลเมตร ลอยอยู่ในทะเลกึ่งกลางทางระหว่างแอนตาร์กติกกับหมู่เกาะแซนด์วิชใต้ ทางตอนล่างของมหาสมุทรแอตแลนติก

คณะนักวิทยาศาสตร์กำลังเฝ้าจับตา ทิศทางและความเคลื่อนไหวของภูเขาน้ำแข็ง เอ68 ซึ่งขณะนี้เคลื่อนตัวอยู่ที่ 63 องศาแลตติจูดใต้ และใกล้จะลอยเข้าสู่เขตน่านน้ำมหาสมุทรแอตแลนติก ทำให้เสี่ยงเป็นอันตรายต่อการเดินเรือผ่านพื้นที่ขณะเดียวกัน ทีมนักวิทยาศาสตร์กำลังจับตามอง การแตกหลุดของภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่อีก 2 ลูก ในอีกไม่นาน คือ ภูเขาน้ำแข็งขนาดพื้นที่กว่า 300 ตารางกิโลเมตร กำลังจะแตกหลุดออกจากทุ่งน้ำแข็งบนเกาะไพน์ ทางตะวันตกของทวีปแอนตาร์กติก และอีกลูกขนาดพื้นที่ประมาณ 1,000 กิโลเมตร ใกล้เคียงกับพื้นที่ทั้งหมดของมหานครลอนดอน เมืองหลวงอังกฤษ กำลังจะแยกตัวออกจากหิ้งน้ำแข็งบรันท์ (Brunt Ice Shelf) ทางตะวันออกของแอนตาร์กติก