ชี้โรคมะเร็งพุ่งในกลุ่มประเทศยากจน

2020-02-05 07:55:57

ชี้โรคมะเร็งพุ่งในกลุ่มประเทศยากจน

Advertisement

องค์การอนามัยโลก แถลงเตือนเมื่อวันอังคาร ว่า จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งจะพุ่งสูงถึง 81 เปอร์เซนต์ ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง และรายได้น้อยของโลก ภายในปี พ.ศ. 2583 เนื่องจากการขาดแคลนการลงทุนเพื่อป้องกัน และดูแลรักษา

รายงานประจำปีขององค์การอนามัยโลก หรือ ดับเบิลยูเอชโอ (WHO) เผยแพร่จากสำนักงานใหญ่ในนครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ กล่าวว่า กลุ่มประเทศฐานะยากจนของโลก ให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด ในการต่อสู้กับโรคติดเชื้อ และการปรับปรุงสุขภาพแม่และเด็ก มากกว่าการต่อสู้กับโรคมะเร็ง

นายเหริน หมิงฮุ่ย รองผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก กล่าวในแถลงการณ์ว่า ทั่วโลกควรร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ความไม่เท่าเทียมที่ไม่อาจยอมรับได้ ระหว่างการรักษาโรคมะเร็งในกลุ่มประเทศร่ำรวย และกลุ่มประเทศยากจน หากประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาระดับปฐมภูมิ และระบบการส่งต่อผู้ป่วย โรคมะเร็งก็สามารถตรวจพบในระยะเริ่มแรก และสามารถรักษาได้ผล โรคมะเร็งไม่สมควรเป็นโทษประหารชีวิต ไม่ว่าใครหรือที่ไหนก็ตาม
รายงานฯ ซึ่งเผยแพร่ตรงกับ วันมะเร็งโลก (World Cancer Day) 4 กุมภาพันธ์ กล่าวอีกว่า การลงทุนด้วยเงินจำนวน 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในระยะ 10 ปีข้างหน้า จะสามารถช่วยชีวิตชาวโลก ให้รอดตายจากโรคมะเร็งได้ถึง 7 ล้านคน

รายงานทำนายว่า จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งทั่วโลก จะสูงขึ้น 60 เปอร์เซนต์ภายในปี พ.ศ. 2583 แต่ในกลุ่มประเทศยากจนกว่า คาดว่าจะสูงขึ้นถึง 80 เปอร์เซนต์ โดยยาสูบจะเป็นสาเหตุการตายด้วยโรคมะเร็งถึง 25 เปอร์เซนต์.