ศูนย์อู่รถเอกชนกว่า 400 แห่ง พร้อมใจร่วมโครงการลดฝุ่น PM 2.5

2020-02-04 19:00:40

ศูนย์อู่รถเอกชนกว่า 400 แห่ง พร้อมใจร่วมโครงการลดฝุ่น PM 2.5

Advertisement

ศูนย์อู่รถเอกชนกว่า 400 แห่ง พร้อมใจร่วม “โครงการศูนย์/ อู่บริการซ่อมรถ ลดฝุ่น PM 2.5” รองรับบริการมากกว่า 150,000 คัน

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. นายประลอง ดารงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล สัดส่วนการระบายมลพิษในกรุงเทพมหานครมาจากการขนส่งทางถนน ร้อยละ 72.5 ซึ่งเป็นรถบรรทุกร้อยละ 28 และรถปิคอัพร้อยละ 21 โดยเฉพาะรถยนต์ดีเซลที่มีอายุผ่านการรับประกันและขาดการบำรุงรักษา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดยกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ามันปิโตรเลียมและผู้ค้าน้ามัน กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และศูนย์บริการเอกชน ร่วมดำเนิน” โครงการศูนย์/อู่บริการซ่อมรถ ลดฝุ่น PM2.5” โดยการให้สิทธิประโยชน์ ทั้งการสนับสนุนส่วนลดน้ามันเครื่อง การตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ การสนับสนุนค่าแรง และอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้กับประชาชน จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน และช่วยลดผลกระทบของฝุ่นละออง PM 2.5 จากแหล่งกำเนิดรถยนต์

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าว “โครงการศูนย์/อู่บริการซ่อมรถ ลดฝุ่น PM 2.5” สนับสนุนการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ และการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้กับประชาชนที่ใช้รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลที่หมดอายุ การรับประกันในพื้นที่กทม.และปริมณฑล ระหว่างวันที่ 10-29 ก.พ.2563 โดยคาดว่าจะมีศูนย์บริการทั้งจากค่ายรถยนต์ ผู้ค้าน้ำมัน และศูนย์บริการเอกชน เข้าร่วมกว่า 400 แห่ง และสามารถรองรับการบริการตรวจสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ดีเซลได้มากกว่า 150,000 คัน โดย ส.อ.ท.ได้ประสานขอการสนับสนุนจากสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมให้การสนับสนุนสูงสุด อาทิ ส่วนลดน้ำมันเครื่อง 50เปอร์เซ็นต์  ฟรีการตรวจสอบสภาพ ฟรีค่าแรง และส่วนลดค่าอะไหล่ 20เปอร์เซ็นต์  ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยมีรายละเอียดการสนับสนุนโครงการ ดังนี้


1.กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม และผู้ค้าน้ำมัน

1.1 บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก สนับสนุนส่วนลดน้ำมันเครื่อง 50 เปอร์เซ็นต์ (เฉพาะ10 รายการ โดยสามารถซื้อน้ำมันเครื่องไปใช้ศูนย์บริการอื่นได้), ฟรีตรวจสอบสภาพฯ, ฟรีค่าแรง, ส่วนลดค่าอะไหล่ 20เปอร์เซ็นต์ อาทิ กรองอากาศยี่ห้อ SAKURA และกรองแอร์ยี่ห้อ FIT Auto, SAKURA พร้อมส่วนลด 200 บาท/คัน สำหรับการล้างแอร์ด้วยกล้อง Microcam และฟรีการอบโอโซน โดยมีศูนย์บริการรองรับ 50 แห่งทั่วประเทศ

1.2 บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น สนับสนุนส่วนลดน้ำมันเครื่อง 50 เปอร์เซ็นต์ น้ำมันกลุ่มสังเคราะห์แท้ (F1) ทั้งเบนซินและดีเซล (โดยสามารถซื้อน้ำมันเครื่องไปใช้ที่ศูนย์บริการอื่นได้), ฟรีตรวจเช็คสภาพฯ, ฟรีค่าแรงการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, ส่วนลดค่าอะไหล่ 8เปอร์เซ็นต์ อาทิ ไส้กรองน้ำมันเครื่องภายใต้ แบรนด์ FURiO Care/ Green Serve/Power S โดยมีศูนย์บริการรองรับ 33 แห่งทั่วประเทศ

1.3 บจก.เอสโซ่ (ประเทศไทย) สนับสนุนส่วนลดน้ำมันเครื่อง 20-30เปอร์เซ็นต์ , ฟรีตรวจสอบสภาพฯ , ฟรีค่าแรงการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, โดยส่งเสริมการขายผ่านเฉพาะศูนย์บริการเปลี่ยน ถ่ายน้ำมันเครื่อง Mobil 1 Center และ Mobil Express ในเขต กทม.และปริมณฑล ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ จนถึงวันที่ 29 ก.พ. 2563

1.4 บจก. เชฟรอน (ไทย) สนับสนุนส่วนลดน้ำมันเครื่อง 25เปอร์เซ็นต์  ทั้งเบนซินและดีเซล, ฟรีตรวจสอบ สภาพฯ, ฟรีค่าแรงการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยมีศูนย์บริการรองรับ 20 แห่ง ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

1.5 บจก.เชลล์แห่งประเทศไทย โดยเมื่อซื้อน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 2,990 บาท สนับสนุนฟรีการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์, ส่วนลดอะไหล่ 15เปอร์เซ็นต์  , ส่วนลดน้ำมันเชลล์ 350 บาทและเชลล์ ฟลัชชิ่ง ออยล์ 440 บาท รวมส่วนลด ทั้งสิ้น 790 บาท

2. กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

บริษัทที่ใช้น้ำมันเครื่องจากบริษัทภายนอกได้

2.1 บจก.ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ ฟรีตรวจสอบสภาพฯ, ฟรีค่าแรงการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง (เฉพาะ 4 สาขา อาทิ จตุจักร พุทธมณฑล บางนา บางปะกง) และส่วนลดอะไหล่ 15 เปอร์เซ็นต์ สำหรับไส้กรองอากาศ และไส้กรองแอร์ สำหรับศูนย์บริการทั่วประเทศ

2.2 บจก. โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย สนับสนุนส่วนลดน้ำมันเครื่อง 20เปอร์เซ็นต์ , ฟรีตรวจสอบสภาพฯ , ฟรีค่าแรง และส่วนลดอะไหล่ 20เปอร์เซ็นต์ สำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยมีศูนย์บริการรองรับ 152 แห่ง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และสามารถรองรับปริมาณรถยนต์ 10 คัน/ศูนย์บริการ/วัน

2.3 บจก. ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) ฟรีตรวจสอบสภาพฯ, ฟรีค่าแรง (เฉพาะศูนย์บริการรองรับ 8 แห่ง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล) และส่วนลดอะไหล่ 20 เปอร์เซ็นต์ สำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และสามารถรองรับปริมาณรถยนต์ 10 คัน/ศูนย์บริการ/วัน สำหรับศูนย์บริการทั่วประเทศ

บริษัทที่ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้น้ำมันเครื่องเฉพาะยี่ห้อบริษัท

2.4 บจก. นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) สนับสนุนส่วนลดน้ำมันเครื่อง 20เปอร์เซ็นต์ , ฟรีตรวจเช็คสภาพฯ, ส่วนลดค่าแรง 20เปอร์เซ็นต์ และส่วนลดอะไหล่ 20เปอร์เซ็นต์ สำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยมีศูนย์บริการรองรับ 49 แห่ง ในเขต กทม.และปริมณฑล และสามารถรองรับปริมาณรถยนต์ 10 คัน/ศูนย์บริการ/วัน

2.5 บจก. เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) สนับสนุนส่วนลดน้ำมันเครื่อง 20เปอร์เซ็นต์ /ฟรีตรวจสอบสภาพฯ, ส่วนลดค่าแรง 15เปอร์เซ็นต์ และส่วนลดอะไหล่ 20เปอร์เซ็นต์  สำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง อาทิ แหวนรอง, ไส้กรองน้ำมันเครื่อง, ไส้กรองอากาศ, ไส้กรองระบบปรับอากาศ ตามคู่มือรถยนต์ โดยมีศูนย์บริการรองรับ 18 แห่ง สำหรับรถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นรถยนต์ดีเซลมากกว่า 5 ปี

2.6 บจก. สามมิตร พีทีจี โปรทรัค โซลูชัน เซ็นเตอร์ สนับสนุนส่วนลดน้ำมันเครื่อง 30เปอร์เซ็นต์ (ฟรีน้ำมันเครื่อง 10 ลิตร มูลค่า 1,200 บาท) และฟรีตรวจสอบสภาพฯ โดยสิทธิพิเศษดังกล่าวเฉพาะรถบรรทุก 10 ล้อ เท่านั้น โดยมีศูนย์บริการ 3 แห่ง และสามารถรองรับปริมาณรถยนต์ 10 คัน/ ศูนย์บริการ/ วัน

2.7 บจก.มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) สนับสนุนส่วนลดน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ 20เปอร์เซ็นต์ , ฟรีตรวจเช็คสภาพฯ 21 รายการและเช็กเครื่องยนต์ด้วยระบบ MUT-III ส่วนลดอะไหล่ 20เปอร์เซ็นต์เฉพาะไส้กรองน้ำมันเครื่อง โดยมีจำนวนศูนย์บริการ 51 แห่ง และสามารถรองรับปริมาณรถยนต์ 20 คัน/ศูนย์บริการ/เดือน


3. ศูนย์บริการเอกชน

3.1 ศูนย์บริการ AUTO BAC มีราคา Package น้ำมันเครื่อง, ฟรีตรวจเช็คสภาพฯ, ฟรีค่าแรง

3.2 ศูนย์บริการ B-QUIK ราคาน้ำมันเครื่องเริ่มต้นชุดละ 990 บาท, ฟรีตรวจเช็คสภาพฯ, ฟรีค่าแรง, ส่วนลดค่าอะไหล่ 25เปอร์เซ็นต์ เฉพาะ Diesel Purge

ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ และการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากแต่ละศูนย์บริการได้โดยตรง

นายธนะ อัลภาชน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า บทบาทสำคัญของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คือ การส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง สมอ. จึงมีแนวทางในการลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ และยกระดับมาตรฐานการควบคุมฝุ่นละออง PM 2.5 โดยนอกจากการประกาศใช้มาตรฐานหน้ากากสําหรับใช้เพื่อป้องกันฝุ่นละอองในอากาศ และมีแผนที่จะกําหนดมาตรฐานเครื่องฟอกอากาศให้ครอบคลุมประสิทธิภาพในการใช้งาน นั้น สมอ. ยังอยู่ระหว่างการจัดทำมาตรฐานค่ามลพิษจากเครื่องยนต์ในประเภทรถยนต์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และผลประโยชน์ต่อประเทศ ดังนั้น การพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องยนต์ในปัจจุบันควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการที่เน้น การปรับปรุงสภาพเครื่องยนต์เก่า ถือเป็นส่วนสำคัญในการลดผลกระทบฝุ่นละออง PM 2.5 จากภาคขนส่งในภาพรวม