แพทย์แนะวิธีดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเป็นโรคเบาหวาน

2020-02-01 14:20:39

แพทย์แนะวิธีดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเป็นโรคเบาหวาน

แพทย์ชี้ปัจจุบันอัตราการป่วยเป็นโรคเบาหวานของคนไทยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุ สาเหตุเกิดจากความผิดปกติของตับอ่อนทำให้ไม่สามารถหลั่งอินซูลินได้ตามปกติ ส่งผลให้เกิดความผิดปกติที่อวัยวะอื่นๆ เช่น หลอดเลือดแดงของไต หัวใจ สมอง ตาและเท้าตามมา

นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคเบาหวานเกิดจากความผิดปกติของตับอ่อนทำให้ไม่สามารถหลั่งอินซูลินได้ตามปกติหรือเกิดจากเนื้อเยื่อของร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินลดลง ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคเบาหวาน ได้แก่ ความอ้วน น้ำหนักเกิน กรรมพันธุ์ ความเครียดเรื้อรัง หรือยาบางชนิดที่ไปทำลายตับอ่อนทำให้สร้างอินซูลินไม่ได้ สามารถสังเกตอาการได้ดังนี้ ปัสสาวะบ่อย กระหายน้ำ หิวน้ำบ่อย น้ำหนักลด ชาปลายมือปลายเท้า เป็นต้น


นพ.สกานต์ บุนนาค ผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานควรควบคุมอาหาร ไม่รับประทานอาหารรสหวาน  ทานอาหารที่มีไขมันต่ำ อาหารที่มีกากใยสูง งดสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงการดื่มสุราเพราะอาจเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ มีลูกอมติดตัว เพื่อป้องกันการหมดสติเมื่อภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเกินไป ออกกำลังกายที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ พบแพทย์และตรวจเลือดตามนัด รับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ตรวจร่างกายเป็นระยะ เพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน และควรดูแลรักษาเท้าให้สะอาดอยู่เสมอ โดยเฉพาะเรื่องเล็บขบ แผลพุพอง แผลซ้ำ รอยถลอก หลีกเลี่ยงไม่ให้เท้าสัมผัสกับความร้อน ไม่เดินเท้าเปล่า ถ้ามีแผลหรือมีความผิดปกติใดๆ ควรปรึกษาแพทย์ทันที แท็กที่เกี่ยวข้อง