"องอาจ"ชี้คำพิพากษาจีทูเจ๊งเบรกทุจริต

2017-08-27 14:20:36

"องอาจ"ชี้คำพิพากษาจีทูเจ๊งเบรกทุจริต

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ชี้ คำพิพากษาคดีจีทูเจ๊งช่วยยับยั้งการทุจริตเชิงนโยบาย


เมื่อวันที่ 27 ส.ค. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงคำพิพากษาจำคุกคดีทุจริตโครงการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (“ข้าวจีทูจี) ที่มีนักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจถูกตัดสินจำคุกคนละหลายสิบปีลดหลั่นกันไปว่า เป็นบทเรียนสำคัญของสังคมไทย โดยเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนักการเมือง  ข้าราชการ ที่มีพฤติกรรมทุจริตคอรัปชั่น  นอกจากนั้นคำพิพากษายังมีส่วนอย่างสำคัญในการยับยั้งการทุจริตเชิงนโยบายที่สร้างผลเสียหายแก่ประเทศชาติ บ้านเมืองอย่างใหญ่หลวง ในขณะที่ผู้มีส่วนร่วมกับการทุจริตเชิงนโยบายได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินเงินทองที่ทุจริตไปเป็นจำนวนมาก

"คำพิพากษาในครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนที่มีนัยยะสำคัญ ทั้งเป็นการส่งสัญญาณให้เห็นว่าถึงแม้จะเป็นผู้บริหารระดับสูงของประเทศ ระดับรัฐมนตรี และข้าราชการระดับสูง ถ้ามีการใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบก็มีโอกาสถูกดำเนินคดีและถูกลงโทษตามกฎหมายได้ การทำให้เป็นบรรทัดฐานทำให้การทุจริตเชิงนโยบายที่เป็นอันตรายต่อบ้านเมืองเป็นเรื่องที่กระทำได้ด้วยความยากลำบากมากขึ้นในอนาคต และเป็นอุทาหรณ์หากใครคอรัปชั่นอาจเจอชะตากรรมเช่นเดียวกับจำเลยในคดีข้าวจีทูจี"นายองอาจ กล่าว