งดงามตามวัฒนธรรม ศิลปิน-นักแสดง ร่วมเชิญชวนแต่งชุดไทยในวาระพิเศษ

2020-01-23 11:40:32

งดงามตามวัฒนธรรม ศิลปิน-นักแสดง ร่วมเชิญชวนแต่งชุดไทยในวาระพิเศษเห็นภาพเหล่าศิลปิน-นักแสดง ร่วมตัวใจแต่งกายชุดไทยหล่อสวยสง่างามท่ามกลางสถาปัตยกรรมงดงามวิจิตรตระการตาขนาดนี้ ไม่ใช่ภาพเปิดกองละครพีเรียดฟอร์มยักษ์ที่ไหน แต่เป็นการรวมตัวรวมใจของเหล่า ศิลปิน-นักแสดง ได้แก่ หน่อย-บุษกร วงศ์พัวพันธ์, เมย์-ปทิดา กำเนิดพลอย, บัว-นลินทิพย์ สกุลอ่องอำไพ, ดุ๊ก ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, เด่นคุณ งามเนตร, อาร์ต พลังธรรม กล่อมทองสุข และ ปอนด์-พลวิชญ์ เกตุประภากร เพื่อร่วมเชิญชวนพุทธศาสนิกชน และประชาชนทั่วไปร่วมแต่งกายผ้าไทยเข้าร่วมงานสมโภช “ศุภมงคลสมัย ๑๕๐ ปีแห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม” พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร


Advertisement
ซึ่งจัดขึ้นในวาระพิเศษเป็นครั้งแรกโดย คณะวัดราชบพิธสถิตมหารสีมาราม ประกอบด้วยคณะสงฆ์ นำโดย เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ตลอดจนหน่วยงานภาคี เช่น โรงเรียนวัดราชบพิธ ราชบพิธสมาคม และองค์กรภาครัฐภาคเอกชน โดยเปิดให้ประชาชนร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ เขตพุทธาวาส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม


Advertisement
โดยเหล่านักแสดงร่วมกล่าวถึงงานว่า “ถือเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชน และประชาชนทุกคนจะได้รับทราบประวัติความเป็นมาและศิลปกรรมอันงดงามวิจิตรภายในวัด อีกทั้งพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ที่มีกับพระอารามหลวงแห่งนี้ ตลอดจนเผยแพร่เกียรติคุณเจ้าอาวาสในทุกยุค เป็นโอกาสอันดีที่ทุกคนจะได้ตระหนักถึงคุณค่าทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย อันแฝงอยู่ในสถาปัตยกรรมต่างๆ ภายในวัด เพื่อสืบทอดคุณค่าความเป็นไทย และเกิดความภาคภูมิใจซึ่งในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ประกอบด้วย นิทรรศการแสดงเครื่องราชสักการะที่ได้รับพระราชทานถวายในโอกาสต่างๆ และสิ่งของเครื่องใช้ของอดีตเจ้าอาวาสในทุกยุค, นิทรรศการ “นำชมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม” ให้ช้อมูลความรู้ทางสถาปัตยกรรมภายในวัด, แสงเสียงและสื่อผสม, ห้องฉายภาพ “ฉายานิติกร”

Advertisement

โดยเปิดให้บริการแก่ผู้สนใจร่วมแต่งกายผ้าไทยถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ค่าบริการภาพละ ๙๙ บาท รายได้เพื่อบำรุงพระอาราม, นิทรรศการโครงการสถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมุพพรมหาเถร) คลอง ๙ ปทุมธานี และร้านจำหน่ายหนังสือ และของที่ระลึกเนื่องในศุภมงคลสมัย ๑๕๐ ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม