“วิษณุ” ชี้ฝ่ายค้านอภิปรายเรื่องเก่าอยู่ที่ “ชวน”วินิจฉัย (คลิป)

2020-01-14 10:51:26

  “วิษณุ” ชี้ฝ่ายค้านอภิปรายเรื่องเก่าอยู่ที่ “ชวน”วินิจฉัย (คลิป)

“วิษณุ”ระบุฝ่ายค้านนำเรื่องเก่ามาอภิปรายขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของประธานสภาฯ

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านจะยื่นญัตติขออภิปรายไม่ไว้วางใจ ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 20 ม.ค. ว่า เป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลต้องไปคุยกัน คงต้องมาถามรัฐบาลว่ารัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายอยู่ชี้แจงหรือไม่ เรื่องเหล่านี้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันได้ โดยผ่านกระบวนการวิปเพื่อแจ้งให้ประธานสภาฯทราบว่าจะเป็นวันใด อีกทั้งกรณีที่มีผู้ถูกอภิปรายหลายคนควรให้เวลาในการเตรียมการอย่างน้อยสัก 7 วัน

ผู้สื่อข่าวถามว่า ฝ่ายค้านยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจวันที่ 20 ม.ค. เพราะเกรงว่าหากยื่นไปก่อนหน้านี้จะต้องไปอภิปรายในช่วงตรุษจีนจะไม่มีคนฟัง นายวิษณุ กล่าวว่า เมื่อยื่นมาวันที่ 20 ม.ค. ก็ไม่ตรงอยู่แล้ว ถ้าจะระวังก็ระวังอย่าให้ตรงกับวันมาฆบูชาเท่านั้น ต่อข้อถามว่า สะดวกที่จะชี้แจงตลอดเวลาใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่ขอตอบ แต่ก่อนหน้านี้ฝ่ายค้านได้บอกข้อสอบมาแล้วครึ่งหนึ่ง ที่เหลือไม่ต้องไปเก็ง แต่ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะการระบุข้อหาเป็นการระบุกว้างๆให้รู้ว่าเรื่องอะไร แต่คำถามจะเป็นเรื่องอะไรก็เป็นได้ทุกเรื่อง ไม่ถึงกับการกังวลหากจะมีการนำเรื่องเก่ามาอภิปราย เพราะทุกเรื่องตอบได้ แต่จะถูกระเบียบหรือไม่นั้น อยู่ที่การวินิจฉัยของประธานสภาฯ หากประธานสภาฯบอกว่าได้ ก็ตอบไป