“จุรินทร์” เคาะแก้ปัญหาซาเล้ง ราคากระดาษตกต่ำ (คลิป)

2020-01-09 15:25:40

“จุรินทร์” เคาะแก้ปัญหาซาเล้ง ราคากระดาษตกต่ำ (คลิป)

Advertisement

“จุรินทร์” เคาะแก้ปัญหาซาเล้งรับซื้อเศษกระดาษนำไปขายต่อราคาตกมาก ด้านซาเล้งดีใจน้ำตารินลั่นเป็นประวัติศาสตร์ในรอบ 100 ปีมีผู้เกี่ยวข้องมาร่วมเจรจาหาทางออก

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. ที่กระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการนําเข้าเศษกระดาษ ทําให้ราคาในประเทศตกต่ำ โดยกล่าวว่า ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องขยะกระดาษมาหาหรือร่วมกันทั้งหมด 5 ฝ่าย คือ 1 กลุ่มผู้ประกอบการรถซาเล้งที่ไปรับซื้อขยะตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ 2 กลุ่มร้านรับซื้อของเก่าซึ่งก็ได้รับซื้อขยะกระดาษหรือกระดาษใช้แล้วในการทำธุรกิจ 3 กลุ่มทำธุรกิจแปรรูปกระดาษก้อน และ 4 กลุ่มผลิตกระดาษสำเร็จรูป ซึ่งทั้ง 4 กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จะต้องทำงานเกี่ยวเนื่องกันโดยมีกลุ่มที่ 5 ก็คือกลุ่มราชการประกอบด้วย กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน และกรมศุลกากร กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆเป็นต้น


นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า สำหรับเบื้องต้นขอให้พวกเราได้เห็นภาพรวมเสียก่อนว่าขยะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 1 ขยะเทศบาล คือ ขยะที่ใช้ในครัวเรือนทั่วไปไม่ได้แยกประเภทได้มีการห้ามนำเข้ามาแล้วตั้งแต่เดือนก.ค.ปีนี้ 2 ขยะพลาสติกสำหรับขยะพลาสติกนั้นผู้ที่รับผิดชอบในการอนุญาตให้มีการนำเข้าได้เพื่อนำมารีไซเคิลหรือผลิตเป็นเม็ดพลาสติกเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าส่งออกต่อไปเป็นส่วนความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม 3 ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขณะนี้ได้มีการกำหนดรายการขยะอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้นแล้วทั้งหมดมีด้วยกัน 430 รายการ ซึ่งกรมศุลกากรกำลังเร่งดำเนินการในการที่จะออกประกาศเพื่อกำหนดพิกัด ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว จากนั้นกระทรวงพาณิชย์จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อที่จะขอความเห็นชอบ ให้มีการห้ามนำเข้าขยะอิเล็คทรอนิกส์โดยเด็ดขาด และกระทรวงพาณิชย์จะเร่งออกประกาศห้ามนำเข้าต่อไป

4 ขยะประเภทกระดาษและเศษกระดาษ และเนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มซาเล้งที่ไปรับซื้อเศษกระดาษในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศว่าราคาเศษกระดาษที่รับซื้อมานั้นเวลานำไปขายต่อราคาตกลงมาก ซึ่งจากการสรุปร่วมกันในการหาหรือร่วมกัน 5 ฝ่าย นี้ก็ได้ความเห็นตรงกันว่าสาเหตุที่ราคาตก 1.เกิดจากราคาเศษกระดาษในตลาดโลกตกลงมา 2. มีการนำเข้าขยะเศษกระดาษจากต่างประเทศเข้ามาใช้ในการผลิต ตกประมาณร้อยละ 40 ของการผลิตหรือควาต้องการใช้เศษกระดาษ โดยความต้องการใช้เศษกระดาษในแต่ละปีตกประมาณ 4.6 ล้านตัน แต่ขยะในประเทศมีแค่ 2.9 ล้านตันต่อปีจึงมีการนำเข้าอย่างปีที่ผ่านมา 6.8 ล้านตัน ประกอบกับราคากระดาษในตลาดโลกมีความผันผวน ทำให้สถานภาพของราคาไม่นิ่งมากระทบกับราคารับซื้อจากซาเล้งเป็นทอดๆ


จึงได้ข้อสรุปร่วมกันดังนี้ 1. เรื่องของราคาที่ซาเล้งควรจะนำเศษกระดาษไปขายให้กับร้านค้าของเก่าร้านรับซื้อของเก่าได้แล้วร้านไปขายต่อให้โรงงานอัดกระดาษก้อนและโรงงานกระดาษก้อนก็ส่งต่อไปให้กับโรงงานแผ่นกระดาษนั้นควรเป็นราคาเท่าไหร่ โดยเฉพาะราคาต้นทางเมื่อเทียบกับราคาส่งออกหรือราคานำเข้า ขอให้ทั้ง 5 ฝ่ายไปประชุมกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้ข้อสรุปกลับมาภายในหนึ่งสัปดาห์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมที่สุดและให้วงจรการผลิตกระดาษของประเทศเดินหน้าต่อไปได้และอยู่ร่วมกันได้ทั้งสี่ฝ่ายและได้รับความเป็นธรรมทั้ง 4 ฝ่าย เพราะอุตสากรรมกระดาษมีความสำคัญเนื่องจากนอกจากเป็นแผ่นกระดาษแล้วยังเป็นกระดาษสำหรับทำกล่องส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศด้วยสะท้อนในการนำรายได้กลับประเทศต่อไปทั้งสี่ฝ่ายต้องอยู่ร่วมกันได้

2.ในระยะยาว มอบให้กรมการค้าต่างประเทศไปศึกษาว่าหากมีการนำเข้าเศษกระดาษเข้ามามากจนเกินสมควรและมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในประเทศหรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเศษกระดาษให้ประเทศเราจะสามารถใช้มาตรการ safeguard เช่น การขึ้นภาษีหรือการจำกัดโควต้านำเข้าได้หรือไม่อย่างไร 3. ขอให้กรมศุลกากรได้เข้มงวดกับการนำเข้าขยะที่ยังอนุญาตเพื่อป้องกันการสำแดงเท็จหรือป้องกันปัญหาสิ่งที่ปนเปื้อนมากับเศษขยะที่มีลักษณะที่ผิดกฎหมาย 4.ขอให้กรมศุลกากรได้เร่งรัดการออกประกาศการออกพิกัดขยะอิเล็คทรอนิกส์ 430 รายการและเร่งออกประกาศโดยเร็วภายในสองสัปดาห์จะรีบทำให้เสร็จถ้าเสร็จแล้วกระทรวงพาณิชย์จะนำเรื่องเข้าที่ประชุม ครม.เพื่อห้ามนำเข้าขยะอิเล็คทรอนิกส์ต่อไปและเมื่อเห็นชอบแล้วภายในสองสัปดาห์อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศยืนยันว่าสามารถนำประกาศมาให้ลงนามได้


"ส่วนเรื่องร้านรับซื้อของเก่าและซาเล้งรับซื้อเศษกระดาษเป็นข้อเสนอของซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่าเองว่าประสงค์ที่จะทำทะเบียนเพื่อเป็นระบบและภาครัฐก็จะเข้าไปช่วยดูแลได้สะดวกขึ้นให้ความช่วยเหลือได้ง่ายขึ้นต่อไปในอนาคตผมมอบให้ร้านรับซื้อของเก่าทั้งหมดรวมตัวกันทำทะเบียนผู้รับซื้อของเก่าขึ้นมาและแต่ละร้านรับซื้อของเก่าก็จะรวบรวมจำนวนซาเล้งว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่ เพื่อนำเสนอต่อไปจะได้รู้ว่ารัฐจะเข้าไปช่วยเหลือดูแลเป็นจำนวนเท่าไหร่อย่างไร และสัปดาห์หน้าจะรอคำตอบจากการหารือ4 ฝ่ายในเรื่องของราคารับซื้อเศษกระดาษจากซาเล้งและผลคืบหน้าเป็นอย่างไรจะรายงานที่ผมจะนัดประชุมอีกครั้งหนึ่ง" นายจุรินทร์ กล่าว

นอกจากนี้นายจุรินทร์ ยังสั่งการให้กรมการค้าภายในกำหนดมาตรการให้ผู้ประกอบการทุกฝ่ายติดป้ายแสดงราคารับซื้อ เพื่อความเป็นธรรมด้วย

รายงานข่าวระบุว่าหลังจากนั้นนายจุรินทร์ลงไปพบปะชาวบ้นนซาเล้งที่มารอฟังผลประชุม และเกิดบรรยากาศที่ชาวบ้านพอใจจนน้ำตาไหล ตัวแทนซาเล้งทรุดลงขอบคุณนายจุรินทรขอย่างดีใจเกินคาดสำหรับผลการประชุมวันนี้ นอกจากนั้นตัวแทน ซาเล้งและกลุ่มรับซื้อจองเก่ายังกล่าวว่าเป็นประวัติศาสตร์ในรอบ 100 ปีที่มีอาชีพและธุรกิจเกี่ยวกับขยะที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีโอกาสมาประชุมพบปะพูดจาหารือกัน