วิกฤติ! น้ำโขงแห้ง เร่งขุดสันดอน เปิดทางน้ำ

2020-01-08 15:05:59

วิกฤติ! น้ำโขงแห้ง  เร่งขุดสันดอน เปิดทางน้ำ

Advertisement

น้ำโขงแห้ง เร่งขุดสันดอนทราย เปิดทางน้ำช่วยผลิตประปา พื้นที่เกษตร ลำน้ำสาขาปริมาณน้ำต่ำ ส่อวิกฤติแล้งอีกหลายเดือน ชป.เร่งเก็บกักน้ำ

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ จ.นครพนม สภาพปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้ระดับน้ำโขงลดลงอย่างรวดเร็ว ล่าสุด มีระดับน้ำเฉลี่ยต่ำสุดที่ประมาณ 1 เมตร ส่งผลให้หลายพื้นที่กลางน้ำโขง ในพื้นที่อำเภอชายแดน ติดแม่น้ำโขง รวม 4 อำเภอ คือ อ.ท่าอุเทน อ.บ้านแพง อ.เมือง และ อ.ธาตุพนม เริ่มประสบปัญหามีสันดอนทราย โผล่ขึ้นกลางน้ำโขง เป็นพื้นที่กว้าง ระยะทางยาวกว่า 1 กิโลเมตร กระทบการเดินเรือข้ามฟาก รวมถึงปัญหาการสูบน้ำเพื่อการเกษตร และ สูบน้ำเพื่อผลิตประปา ในบางพื้นที่

เช่นเดียวกันกับในพื้นที่ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ในช่วง นี้เริ่มเกิดสันดอนทราย เป็นพื้นที่กว้าง ระยะทางยาวกว่า 1 กิโลเมตร หลายจุด ทำให้ขวางทางน้ำ ชาวบ้านต้องเดินเรืออ้อมระยะทางไกลหลายเท่า อีกทั้ง ยังมีปัญหาในการสูบน้ำเพื่อการเกษตร และผลิตประปา โดยทางจังหวัดนครพนม ได้ประสาน ไปยังสำนักงานกรมเจ้าท่า สาขานครพนม รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เร่งนำเครื่องจักรไปเปิดทางน้ำ ชักร่องน้ำมายังริมฝั่งแม่น้ำโขงให้สามารถเดินเรือได้สะดวก รวมถึงสามารถ สูบน้ำเพื่อการเกษตร และนำไปผลิตประปาได้ในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากบางจุด เกิดสันดอนทรายกลางน้ำโขง ขวางทางน้ำ ทำให้แม่น้ำโขงบางจุดแห้งขอดเกิดสันดอนทราย เป็นพื้นที่กว้าง ซึ่งจะได้มีการเร่งสำรวจวางแผนรับมือต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้ประสานทางชลประทาน เร่งเก็บกักน้ำตามอ่างเก็บน้ำทุกแห่ง เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้มากที่สุดรับมือภัยแล้ง