“บิ๊กป้อม”เผยขุดบ่อบาดาลกว่า 500 บ่อช่วยภัยแล้ง (คลิป)

2020-01-07 18:40:42

 “บิ๊กป้อม”เผยขุดบ่อบาดาลกว่า 500 บ่อช่วยภัยแล้ง (คลิป)

Advertisement

“บิ๊กป้อม”เผยเตรียมขุดบ่อบาดาลกว่า 500 บ่อ งบประมาณ 3,000 ล้าน รับมือสถานการณ์ภัยแล้งช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี แถลงถึงสถานการณ์ภัยแล้ง ว่า ขณะนี้ได้มีการเตรียมหาน้ำใต้ดินและน้ำบนดินไว้แล้ว โดยเฉพาะน้ำใต้ดินได้ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 500 กว่าบ่องบประมาณกว่า 3,000 ล้านบาท เพื่อรองรับภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นและช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ โดยจะเริ่มขุดเจาะน้ำบาลทันทีที่ได้รับงบประมาณซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้วันที่ 8 ม.ค.2563 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งทหาร กระทรวงมหาดไทย และกรมทรัพยากรน้ำ