โฆษก ปชป.ชี้ฝ่ายค้านคิดผิดอภิปรายงบ กห.

2020-01-03 14:25:00

โฆษก ปชป.ชี้ฝ่ายค้านคิดผิดอภิปรายงบ กห.

Advertisement

โฆษก ปชป. ระบุงบประมาณกระทรวงกลาโหมมีความสำคัญเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ถ้าฝ่ายค้านหยิบยกเรื่องนี้มาอภิปรายโจมตีกองทัพถือว่าคิดผิด

เมื่อวันที่ 3 ม.ค. นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึง กรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรมีหนังสือนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร เป็นพิเศษ ในวันที่ 8-9 ม.ค. 25263 เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ว่า ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นั้นมีกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณที่ไปทำหน้าที่ มีการเตรียมข้อมูลต่างๆไว้ให้กับ ส.ส.ของพรรคส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งทางพรรคจะเป็นผู้เตรียมข้อมูลให้กับ ส.ส. และนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ประธาน ส.ส. จะเรียกประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการอภิปราย เพื่อเตรียมการอภิปรายที่มุ่งดูลึกถึงรายละเอียดของงบประมาณที่ลงไปในพื้นที่ต่างๆด้วย ว่าเป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนหรือไม่ มีหลายส่วนที่ ส.ส.ในพื้นที่อาจไม่เห็นด้วยกับ กมธ. หากไม่มีการจัดงบประมาณเพื่อไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนตรงจุด การอภิปรายในวาระนี้เชื่อว่าผ่านไปได้ไม่มีปัญหา

นายราเมศ กล่าวว่า ที่บอกว่าฝ่ายค้านจะถล่มงบประมาณของกระทรวงกลาโหม เพื่อลดความน่าเชื่อถือกองทัพและรัฐบาล ถ้าคิดว่าสิ่งที่ทำเป็นประโยชน์ต่อประชาชนฝ่ายค้านก็ทำ ส่วนตัวมีความเห็นว่าเรื่องงบประมาณกระทรวงกลาโหมก็มีความสำคัญเพราะเรื่องความมั่นคงของประเทศไม่มีใครที่รู้ดีเท่าบุคลากรในกระทรวงกลาโหม ถ้าฝ่ายค้านหยิบยกเรื่องนี้มาเพื่อมีจุดประสงค์โจมตีกองทัพก็ถือว่าฝ่ายค้านคิดผิด ประชาชนมองออกว่าการอภิปรายนั้นทำเพื่อประเทศ เพื่อประชาชนหรือทำไปเพื่อความสะใจ