“วิษณุ”แนะเสนอ กมธ.แก้ รธน.โละ ผบ.เหล่าทัพพ้น ส.ว.

2020-01-02 11:30:58

“วิษณุ”แนะเสนอ กมธ.แก้ รธน.โละ ผบ.เหล่าทัพพ้น ส.ว.

Advertisement

“วิษณุ” ระบุการโละผบ.เหล่าทัพพ้นเก้าอี้ ส.ว. ต้องเสนอ กมธ.ศึกษาแก้ไข รธน. ก่อนนำเข้าสภาฯ

เมื่อวันที่ 2 ม.ค. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญให้โละทิ้ง ส.ว.ที่มาจากผู้บัญชาการเหล่าทัพ 6 คน ว่า ไม่ทราบ เพราะรัฐธรรมนูญปี 2560 ระบุไว้เช่นนั้น แต่จะเลือกแก้ไขส่วนใดก็แล้วแต่ ไม่มีความเห็น ต่อข้อถามว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ก็ต้องแก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งข้อเสนอต่างๆสามารถเสนอในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ เมื่อถามว่า จะต้องทำประชาพิจารณ์หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ยังอีกยาว เพราะจะต้องมีการยกร่างก่อนที่จะเสนอเข้าสภาฯ รวมถึงต้องได้รับความเห็นชอบในวาระ1 2 และ 3 ถ้าตกไป ในวาระ1 2 และ 3 ก็ไม่ต้องทำประชาพิจารณ์ เพราะถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ โดยการทำประชาพิจารณ์ต้องใช้งบประมาณ 2,000-3,000 ล้านบาท