อินเดียส่งทหารคุมเข้มหลังประท้วงกฎหมายสัญชาติ ไม่เอามุสลิม

2019-12-13 12:15:32

อินเดียส่งทหารคุมเข้มหลังประท้วงกฎหมายสัญชาติ ไม่เอามุสลิม

Advertisement

อินเดียส่งทหารเข้าประจำการในรัฐอัสสัม และตริปุระ ทางตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของอินเดีย ท่ามกลางการประท้วงรุนแรงเพื่อต่อต้านการผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยสถานะพลเมือง ที่สร้างความขัดแย้งและส่งผลกระทบอย่างมาก ซึ่งจะปูทางให้มีการมอบสถานะพลเมืองอินเดียให้แก่ชนกลุ่มน้อยที่ไม่ใช่ชาวมุสลิม จาก 3 ประเทศเพื่อนบ้าน คือบังกลาเทศ, อัฟกานิสถานและปากีสถาน

ร่างแก้ไขกฎหมายว่าด้วยสถานะพลเมือง หรือซีเอบี (CAB) ผ่านการลงนามอนุมัติเพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายจากประธานาธิบดีราม นาถ โกวินด์แล้วเมื่อวันพฤหัสบดี หนึ่งวันหลังจากรัฐสภาผ่านมติความเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งได้รับการยืนยันจากรัฐบาลชาตินิยมฮินดูของนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี ว่าเป็นวิธีการปกป้องคุ้มครองชนกลุ่มน้อยที่เปราะบางให้รอดพ้นจากการถูกกดขี่ข่มเหงรังแกในประเทศของพวกเขา

อย่างไรก็ตาม มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้เลือกปฏิบัติและกีดกันชาวมุสลิม และทำลายรัฐธรรมนูญ “โลกวิสัย” ของประเทศ ที่ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา ส่วนคนอื่น ๆ กล่าวว่า กฎหมายนี้เสี่ยงที่จะทำให้เกิดการหลั่งไหลของผู้อพยพที่ไม่พึงปรารถนาจากทั้ง 3 ประเทศนี้เข้าสู่รัฐภาคเหนือของอินเดีย
ในรัฐอัสสัมและตริปุระ กลุ่มผู้ประท้วงที่โกรธแค้น เดินขบวนผ่านเมืองใหญ่หลายเมืองในคืนวันพุธที่ผ่านมาจนถึงวันพฤหัสบดี เผาล้อรถยนต์และกองเศษกระดาษ โดยกลุ่มชนชาวพื้นเมืองในทั้ง 2 รัฐ เกรงว่า ผู้พยพจำนวนมาก จะเข้ามาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถิติประชากรของภูมิภาคและวิถีชีวิตด้วย นอกจากนี้ยังจะส่งผลกระทบต่อตำแหน่งงาน, เงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการศึกษา

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย มีชนกลุ่มน้อยพื้นเมืองหลากหลายชาติพันธุ์มากกว่า 200 เชื้อชาติ ทั้งรัฐอัสสัมและตริปุระ ต่างมีพรมแดนติดกับบังกลาเทศ และหลายคนมองว่า การเดินทางเข้ามาของชาวต่างชาติ เป็นภัยคุกคามต่อวัฒนธรรม โดยไม่เกี่ยวกับศาสนากลุ่มผู้ประท้วงก่อเหตุโจมตีสถานีรถไฟ และรถบัส เพื่อระบายแค้นจากความไม่พอใจกฎหมายดังกล่าว ต้องระงับการให้บริการรถไฟ ส่งผลให้ผู้โดยสารติดค้างจำนวนมาก และยังมีเที่ยวบินโดยสารยกเลิกอีกจำนวนมาก เนื่องจากความไม่สงบในรัฐอัสสัม เจ้าหน้าที่ตำรวจยิงแก๊สน้ำตาในเมืองกูวาฮาตี เพื่อสลายผู้ประท้วงกลุ่มเล็ก ๆ ในเมืองกูวาฮาตี เมืองใหญ่ของรัฐอัสสัม ที่ออกมาประท้วงตามท้องถนน ฝ่าฝืนเคอร์ฟิว ที่รัฐบาลประกาศใช้เมื่อวันพุธที่ผ่านมา

กลุ่มผู้ประท้วงในรัฐอัสสัม กล่าวว่า กฎหมายดังกล่าวจะเปิดพรมแดนต้อนรับการหลั่งไหลของชาวต่างชาติ และบางคนกล่าวว่า ปัญหาใหญ่กว่าที่จะเกิดจากกฎหมายนี้ คือบั่นทอนรัฐธรรมนูญของอินเดีย เพราะไม่ได้มอบการคุ้มครองชาวมุสลิม โดยกฎหมายฉบับนี้ จะมอบสัญชาติอินเดีย ให้แก่ชาวพุทธ, คริสต์, ฮินดู, เชน, ปาร์สี และซิกข์ ที่หลบหนีจากอัฟกานิสถาน, บังกลาเทศและปากีสถานก่อนปี 2558