“พระมหาไพรวัลย์” ชี้รายการผีไม่มีประโยชน์กับสังคม (คลิป)

2019-12-12 15:40:02

“พระมหาไพรวัลย์” ชี้รายการผีไม่มีประโยชน์กับสังคม (คลิป)

Advertisement

“พระมหาไพรวัลย์” ชี้รายการเกี่ยวกับผีไม่มีประโยชน์กับสังคม บางกรณีไปบุกรุกพื้นที่ส่วนบุคคล หลบหลู่บรรพบุรุษคน ระบุกรณีไปบุกล่าผีในโรงเรียนร้าง แล้วประสบอุบัติเหตุไม่เกี่ยวกับผี แต่เป็นการที่ใช้ชีวิตอย่างประมาท

พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ วัดสร้อยทอง กล่าวว่า ความเชื่อมีอยู่แล้ว แต่เป็นความเชื่อก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเกิด แต่ตามหลักพระพุทธศาสนาเชื่อว่าภพภูมิหลังการตายนั้นมีอยู่จริง แต่ไม่เชื่อว่าจะมีวิญญาณล่องลอยตามอากาศหรือสิงสถิตย์อยู่ตามบ้านร้าง ซึ่งภพภูมิมีแค่ 2 ภพเท่านั้น เมื่อตายแล้วจะไปภพภูมิไหนก็อยู่ที่การกระทำและกรรมดีกรรมชั่วของแต่ละคน เช่น หากทำดีตายไปก็จะขึ้นสวรรค์ แต่หากทำชั่วก็จะตกนรก ส่วนปัจจุบันนี้มีรายการเกี่ยวกับผีหลายรายการ พระมหาไพรวัลย์มองว่า ไม่เป็นประโยชน์กับสังคม บางกรณียังไปบุกรุกพื้นที่ส่วนบุคคลหรือไปหลบหลู่บรรพบุรุษของคนอื่นอีกด้วย

ส่วนกรณีมีการไปบุกล่าผีในโรงเรียนร้าง แล้วประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนั้น พระมหาไพรวัลย์ ระบุว่า การเกิดอุบัติเหตุไม่เกี่ยวกับผี แต่เป็นการที่ใช้ชีวิตอย่างประมาท เรื่องความเชื่อไม่สามารถปิดกั้นกันได้ จึงอยากให้พุทธศาสนิกชนใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่มองเห็นข้างหน้า