“จุรินทร์” เผย ครม.ไฟเขียวประกันรายได้ข้าวโพด จ่ายเงินงวดแรก 20 ธ.ค.

2019-12-12 13:50:10

“จุรินทร์” เผย ครม.ไฟเขียวประกันรายได้ข้าวโพด จ่ายเงินงวดแรก 20 ธ.ค.

Advertisement

“จุรินทร์” แจ้งข่าวดี ครม.อนุมัติแล้วประกันรายได้ข้าวโพด กก.ละ 8.50 บาท ครัวละไม่เกิน 30 ไร่ จ่ายเงินส่วนต่างงวดแรก 20 ธ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ระบุว่า โครงการประกันรายได้เกษตรกรในพืชเกษตร 5 ชนิด นายจุรินทร์ได้รับความร่วมมือจากดีมากจาก ครม. ที่นำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หลังจากเมื่อ วันที่ 11 ธ.ค. ครม.ได้อนุมัติพืชเกษตรตัวสุดท้ายในโครงการประกันรายได้เกษตรกรนั่นคือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยนายจุรินทร์ได้ชี้แจงรายละเอียดในที่ประชุม ครม.จนเห็นชอบอนุมัติให้วันที่ 20 ธ.ค.2562 เป็นวันจ่ายเงินงวดแรกของเกษตรกรข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ กว่าประมาณ 452,000 ครัวเรือน ใช้วงเงินโครงการ 923 ล้านบาท

นางมัลลิกา กล่าวว่า โครงการนี้ประกันรายได้เกษตรกรข้าวโพด ความชื้น 14.5% กก.ละ 8.50 บาท ครัวละไม่เกิน 30 ไร่ โดยเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีระยะเวลาเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2562 ถึง 31 พ.ค. 2563 เกษตรกรสามารถใช้สิทธิได้ในช่วงการเก็บเกี่ยวที่ระบุไว้ในทะเบียนเกษตรกร โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จะจ่ายเงินครั้งแรกในวันที่ 20 ธ.ค. 2562 และก่อนเก็บเกี่ยว ในเวลาไม่ตรงกัน ก็จะกำหนดวันจ่ายส่วนต่าง เดือนละครั้ง ทุกวันที่ 20 ของเดือน จนถึงระยะเวลาสิ้นสุดการรับสิทธิ์ชดเชยตามโครงการ 31 ต.ค.2563

"สำหรับเกษตรกรที่ลงทะเบียนปลูกแม้จะเก็บผลผลิต ไปแล้ว แต่ไปขึ้นทะเบียนปลูกไว้นับจากวันที่ 1 ก.ค.2562 เป็นต้นมา เนื่องจากเป็นนโยบายหลังจากมีรัฐบาลชุดปัจจุบัน โดยนายจุรินทร์ ได้เคยแถลงต่อรัฐสภาไปเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2562 " นางมัลลิกา กล่าว

นางมัลลิกา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ครม.วันที่ 11 ธ.ค.2562 ยังได้อนุมัติ พร้อมกับมาตรการเสริมประกันรายได้ผู้ปลูก ข้าว ประกอบด้วย โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 ของกระทรวงการคลั ช่วยเหลืออัตราไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ โดย ครม.อนุมัติเพิ่มเป้าหมายเกษตรกร 2.6 แสนครัวเรือน จากเดิม 4.31 ล้านครับเรือน รวมทั้งหมด 4.57 ล้านครัวเรือน และขยายระยะเวลาจ่ายเงินให้เกษตรกรภาคอื่นๆ จากเดิม 31 ธ.ค.62 เป็น 30 เม.ย.63 และอนุมัติงบประมาณเพิ่ม 2,667.35 ล้านบาท จ่ายเกษตรกร 2,603.56 ล้านบาท ชดเชยต้นทุนเงิน 62.49 ล้านบาท ค่าบริหารจัดการของ ธ.ก.ส. 1.30 ล้านบาท โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2562/63 เป้าหมาย คือ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปี 62 /63 จำนวน 4.57 ล้านครัวเรือน เฉพาะเกษตรกรปลูกรอบที่ 1 โดยช่วยเหลืออัตราไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000บาท ให้ครัวเรือนละ 1 สิทธิ์ ระยะเวลาโครงการ ธ.ค.62 ถึง 30 ก.ย.63 วงเงินงบประมาณ 27,458.89 ล้านบาท (จ่ายค่าเก็บเกี่ยว 26,793.02 ล้านบาท ชดเชยต้นทุนเงิน 643.03 ล้านบาท และค่าบริหารจัดการ 22.84 ล้านบาท) และโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก โดยให้สินเชื่อเกษตรกรรายบุคคล และ สถาบันเกษตรกร เก็บข้าวไว้ในยุ้งฉาง เป้าหมาย 1 ล้านตันข้าวเปลือก โดยให้ค่าใช้จ่าย ในการฝากเก็บตันละ 1,500 บาท วงเงิน 1,500 ล้านบาท ทั้งนี้ รัฐบาลได้จัดสรรวงเงินในการดำเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก (เพิ่มเติม) วงเงินรวมทั้งสิ้น 1,370.72 ล้านบาท