อากาศ กทม.และปริมณฑลวิกฤติ PM2.5 เกินมาตรฐาน 18 จุด

2019-12-12 11:40:09

อากาศ กทม.และปริมณฑลวิกฤติ PM2.5 เกินมาตรฐาน 18 จุด

Advertisement

กรมควบคุมมลพิษรายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล อยู่ในระดับคุณภาพปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ PM2.5 เกินมาตรฐาน 18 จุด สูงสุดที่ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 98 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

เมื่อเวลา 11.00 น. กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ คุณภาพปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 34 - 98 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) เกินมาตรฐานดังนี้ 

ที่บริเวณแขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 

ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

ต.นครปฐม อ.เมือง นครปฐม

ต.บางกรวย อ.บางกรวย นนทบุรี

ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี

ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง สมุทรปราการ

ต.บางโปรง อ.เมือง สมุทรปราการ

ต.ปากน้ำ อ.เมือง สมุทรปราการ

ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

ต.มหาชัย อ.เมือง สมุทรสาคร

ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ตรวจพบค่าระหว่าง 65 - 153 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) เกินมาตรฐานที่บริเวณ เกินมาตรฐานที่บริเวณ ต.นครปฐม อ.เมือง นครปฐม และ ต.มหาชัย อ.เมือง สมุทรสาคร

ทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ฝุ่นละอองเกินมาตรฐานสูงสุดที่สถานี ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 98 มคก./ลบ.ม. ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิด เหตุปัจจัยที่ส่งผลกับปริมาณการสะสมของฝุ่นละออง สภาพอากาศในพื้นที่ กทม.ลมอ่อนในหลายพื้นที่และมีลมสงบในบางพื้นที่ การจราจรมีรถหนาแน่นและติดขัดในบางส้นทางต่อเนื่อง การคาดการณ์โดยใช้แบบจำลอง WRF-CHEM ในระหว่างวันที่ 12-14 ธ.ค. 2562 ฝุ่นละอองในภาพรวมมีโอกาสพบมีค่าสูงเกินกว่ามาตรฐาน พื้นที่เฝ้าระวังกรุงเทพเหนือ กรุงเทพกลาง กรุงธนใต้ จ.สมุทรสาครบางพื้นที่ และ จ.สมุทรปราการบางพื้นที่