"อนุดิษฐ์"ซัด รธน.ปราบโกง ตรวจสอบผู้มีอำนาจไม่่ได้

2019-12-10 12:10:36

"อนุดิษฐ์"ซัด รธน.ปราบโกง ตรวจสอบผู้มีอำนาจไม่่ได้

Advertisement

เลขาธิการ พท.ซัดอ้าง รธน.ฉบับปราบโกง แต่ไม่สามารถตรวจสอบผู้มีอำนาจ เครือข่ายกลุ่มคนที่ยกร่างมาได้เลย เสนอให้ใช้วันรัฐธรรมนูญ เปิดทางให้มีการแก้ไข รธน.ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายอย่างแท้จริง เพื่อนำไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่กินได้ 

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า สังคมไทยควรตระหนักอย่างจริงจังถึงภาวะความไม่เป็นประชาธิปไตยอันเกิดจากรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการสืบทอดอำนาจ โดยเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ นอกจากจะได้รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำที่อ่อนแอ จนไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นได้แล้ว การที่ต้องมาแก้ไขเสียงปริ่มน้ำ จนมีคำครหาเรื่องการแจกกล้วยแก่ ส.ส.งูเห่า ไม่เว้นแต่ละวัน ย่อมส่งผลให้ประชาชนเกิดความเบื่อหน่าย และอาจทำให้เกิดภาวะการหันหลังให้ระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไม่ควรจะเป็น ดังนั้นเนื่องในโอกาสวันรัฐธรรมนูญ จึงขอเรียกร้องให้เครือข่ายรัฐประหารที่เคยอ้างว่าจะเข้ามาสู่การเมืองเพียงชั่วคราวเพื่อระงับความขัดแย้งทางการเมืองนั้น รีบถอยออกไปจากการเมือง ด้วยการยอมเปิดทางให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายอย่างแท้จริง เพื่อนำไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่กินได้ ประชาชนอยู่ดีมีสุข ไม่ใช่อดอยากยากจนหรือไม่มีจะกินเหมือนเช่นทุกวันนี้

"ที่อ้างว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง เอาเข้าจริงก็ไม่สามารถตรวจสอบผู้มีอำนาจหรือเครือข่ายกลุ่มคนที่ยกร่างมาได้เลย หรือ การสร้างวาทกรรมว่าควรแก้รัฐธรรมนูญทีหลังเรื่องปากท้องมาก่อน ก็เป็นเพียงการบิดเบือนเอาตัวรอดรายวัน เพราะการแก้รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของสภาและประชาชน ส่วนการแก้เศรษฐกิจตกต่ำ เป็นหน้าที่รัฐบาล จะไปโทษฝ่ายค้านหรือเศรษฐกิจโลกได้อย่างไร" น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าว

เลขาธิการ พท. กล่าวว่า ควรใช้โอกาสวันรัฐธรรมนูญเป็นหมุดหมายของการเดินหน้าไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างจริงจัง และกลุ่มคนที่กำลังได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ควรเปิดใจกว้าง ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมทั้งควรคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ที่กำลังลำบากยากจนจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ อันเนื่องมาจากการมีรัฐบาลด้อยประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากการออกแบบรัฐธรรมนูญมาเพื่อสืบทอดอำนาจเพียงอย่างเดียว