เห็นชอบขยายเวลาใช้ ก.ม.พิเศษ 3 จชต.อีก 3 เดือน

2019-12-09 11:20:43

เห็นชอบขยายเวลาใช้ ก.ม.พิเศษ 3 จชต.อีก 3 เดือน

Advertisement

“บิ๊กป้อม” ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน เห็นชอบขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงและใช้กฎหมายพิเศษใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ต่อไปอีก 3 เดือน

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนสตรี เปิดเผยว่า ในวันนี้เวลา 10.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์ และเหตุการณ์การก่อการร้าย ซึ่งยังคงมีเหตุการณ์ความรุนแรงในบางพื้นที่แต่มีแนวโน้มลดลง ประชาชนได้รับการดูแลความปลอดภัยจากหน่วยงานในพื้นที่ด้านความมั่นคง อย่างต่อเนื่องควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ที่กำลังขยายตัว แต่ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความสงบสุขของประชาชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่ จึงเห็นชอบให้มีการขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงและใช้กฎหมายพิเศษใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ (จชต.) จากเดิมต่อไปอีก 3 เดือน คือ 20 ธ.ค.2562-19มี.ค.2563 โดยครั้งนี้เป็นการขยายระยะเวลาเป็นครั้งที่ 58 และยังต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสืบสวน สอบสวน ภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ด้วยต่อไป

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้ กอ.รมน.ภาค 4 สน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง โดยต้องดูแลคุ้มครองความปลอดภัย ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทั้งนี้จะต้องระมัดระวังตนเองด้วย ต้องปฎิบัติหน้าที่ตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด ยิ่งใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ของชาวพุทธจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังและป้องกันไม่ให้มีการก่อเหตุในพื้นที่ที่บังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการปรับลดไปแล้วจะต้องไม่ให้เป็นแหล่งพักพิง หลบซ่อนของผู้ก่อเหตุได้ ต้องมีการบูรณาการทำงานให้ใกล้ชิดโดยมุ่งให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมกัน พร้อมเพิ่มมาตรการด้านการข่าว ให้มีประสิทธิภาพและมีความแน่นแฟันมากที่สุด เพื่อความปลอดภัยของประชาชนต่อไป