วันนี้มีอะไร: 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

2019-12-10 00:00:25

วันนี้มีอะไร: 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

วันรัฐธรรมนูญ
วันรัฐธรรมนูญตรงกับวันที่ 10 ธ.ค. ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2475 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทยAdvertisement116 ปีก่อน
พ.ศ. 2446
พิธีมอบรางวัลโนเบลจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เนื่องในวันครบรอบการถึงแก่กรรมของอัลเฟร็ด โนเบล นักเคมีและนักอุตสาหกรรมผู้ก่อตั้งรางวัล


Advertisement
80 ปีก่อน
พ.ศ. 2482
รัฐบาลประกาศใช้ เพลงชาติไทย ฉบับปัจจุบัน


ภาพ @jam_ponybah

Advertisement30 ปีก่อน
พ.ศ. 2532
วันเกิด ของ เนย วรัฐฐา กับ แจม ชรัฐฐา อิมราพร สองพี่น้องฝาแฝดคู่ดูโอ "เนโกะ จัมพ์"


ภาพ www.un.org

28 ปีก่อน

Advertisementพ.ศ. 2540
สหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 21 มิ.ย.ของทุกปีเป็นวันสากลแห่งสหประชาชาติในการช่วยเหลือเหยื่อการกระทำทารุณ