จิตอาสาราชทัณฑ์พร้อมใจ Big Cleaning Day

2019-12-08 19:20:24

จิตอาสาราชทัณฑ์พร้อมใจ Big Cleaning Day

Advertisement

ผอ.ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day เรือนจำกลางคลองเปรม 

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ ผอ.ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day เรือนจำกลางคลองเปรม พร้อมด้วย พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ ร่วมกิจกรรมบูรณาการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่เรือนจำ ทัณฑสถาน ในกลุ่มลาดยาว  ณ  บริเวณหน้าสนามเรือนจำกลางคลองเปรม


พล.ร.อ.ปวิตร กล่าวว่า สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทาน “โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยพระองค์และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเป็นประธานที่ปรึกษา และโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นองค์ประธานกรรมการ มีข้อความสำคัญปรากฏในราชกิจจานุเบกษาว่า “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โรงพยาบาลราชทัณฑ์ เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในสังกัดกระทรวงยุติธรรมต้องให้บริการแก่ผู้ต้องขังในกรณีเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นจำนวนมาก ยังขาดแคลนบุคลากร เครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ การดูแลสุขภาพของผู้ต้องขัง ถือเป็นหน้าที่สำคัญของกรมราชทัณฑ์ในการที่จะให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม ทั้งนี้ผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งกาย และใจ เพื่อออกมาสู่สังคมภายนอกและประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพ โดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน จึงได้ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อร่วมกันบูรณาการปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณพื้นที่เรือนจำ ทัณฑสถานในกลุ่มลาดยาวขึ้น  


พ.ต.อ.ณรัชต์  กล่าวว่า ในครั้งนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับกรมราชทัณฑ์จัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ขึ้นระหว่างวันที่  8 – 11 ธ.ค. 2562  ณ  เรือนจำกลางคลองเปรม ซึ่งประกอบด้วยจิตอาสาจากเรือนจำและทัณฑถสถานในกลุ่มลาดยาวจำนวน  5 แห่ง ได้แก่ เรือนจำกลางคลองเปรม เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง ทัณฑสถานหญิงกลาง และทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ โดยมีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวนกว่า 1,200 คน ร่วมกันทำความสะอาดถนน ตกแต่งต้นไม้เล็กใหญ่ ทาสี เก็บขยะในลำคลอง บริเวณพื้นที่กลุ่มเรือนจำและทัณฑสถานในกลุ่มลาดยาวทั้งหมด รวมไปถึงบริเวณโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ราชทัณฑ์อุปถัมภ์ อีกทั้งยังได้ร่วมกันดำเนินการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีเรือนจำ ทัณฑสถานในเป้าหมายอีก 25 แห่ง ที่กำหนดให้ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 โดยพร้อมเพรียงกันระหว่างวันที่ 8-11 ธ.ค. 2562 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-27 ธ.ค. 2562 เพื่อบรรเทา และช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนอื่นๆ ตลอดจนร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของตนเองและพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบด้วยกลไกการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง