"เทพไท" ชี้ถ้ารัฐบาลยึด 3 เงื่อนไข ปชป. พร้อมหนุนอยู่ครบเทอม

2019-12-08 18:20:47

"เทพไท" ชี้ถ้ารัฐบาลยึด 3 เงื่อนไข ปชป. พร้อมหนุนอยู่ครบเทอม

Advertisement

"เทพไท" ชี้ถ้ารัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินได้ตามเงื่อนไขการเข้าร่วมรัฐบาลของ ปชป.3 ข้อ ส.ส. ปชป. ทุกคนพร้อมลงมติ สนับสนุนการทำงานของรัฐบาลจนครบวาระอย่างแน่นอน

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ได้เฟซบุ๊กไลฟ์จากสภากาแฟ ร้านโกดำ ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม เรื่อง การตัดสินใจในการลงมติสนับสนุนการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบการใช้มาตรา 44 ว่า ได้ตัดสินใจบนพื้นฐานอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์เป็นที่ตั้ง และได้ลงมติเพราะเป็นญัตติของพรรคประชาธิปัตย์ที่มี ส.ส.ของพรรคเป็นผู้เสนอ และตนเองได้อภิปรายแสดงจุดยืนในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรอย่างชัดเจนแล้ว ขอยืนยันว่าส่วนตัวเคารพมติพรรคและมติวิปรัฐบาลมาโดยตลอด แต่ไม่สามารถที่จะทรยศต่ออุดมการของพรรคได้จึงได้ตัดสินใจลงมติสนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ขึ้นมา โดยส่วนตัวผมเป็นสมาชิกพรรคที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามมติของพรรคมาโดยตลอด แม้ว่ามติเหล่านั้นจะขัดต่อความรู้สึกของตัวเองก็ตาม แต่ถ้าไม่ขัดต่ออุดมการณ์ของพรรคผมก็ยินดีปฏิบัติตามอย่างไม่มีเงื่อนไข เช่นในกรณีการเข้าร่วมรัฐบาลของพรรค หรือการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี ตนก็ได้ปฏิบัติตามมติพรรคอย่างเคร่งครัด ลงมติสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้ว

นายเทพไท ระบุว่า สำหรับเงื่อนไขของพรรคประชาธิปัตย์ในการเข้าร่วมรัฐบาล 3ข้อ ตนก็ได้สนับสนุนและติดตามการทำงานของรัฐบาลมาโดยตลอดเช่น 1.เรื่องนโยบายประกันรายได้เกษตรกร รัฐบาลได้ทำสำเร็จแล้ว ซึ่งได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและนโยบายประชาธิปัตย์อย่างชัดเจน ข้อ2 เรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะเข้าวาระการประชุมสภาในวันพุธนี้ เบื้องต้นก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามอย่างไขการเข้าร่วมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์แล้ว ส่วนข้อ3 เรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน จะต้องตรวจสอบและรอฟังการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคร่วมฝ่ายค้านก่อน ว่ามีใบเสร็จ พยานหลักฐาน หรือเหตุอันควรเชื่อได้ว่ารัฐมนตรีคนใดมีการทุจริตประพฤติมิชอบบ้างหรือไม่ ซึ่งจะต้องนำข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาในที่ประชุม ส.ส.ของพรรค ก่อนจะลงมติไว้วางใจรัฐมนตรีผู้นั้นหรือไม่

"ผมมีความเชื่อมั่นว่าถ้ารัฐบาลชุดนี้ได้บริหารราชการแผ่นดินได้ตามเงื่อนไขการเข้าร่วมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ครบทั้ง3ข้อ ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ทุกคนก็พร้อมที่จะลงมติและสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลชุดนี้จนครบวาระอย่างแน่นอน"นายเทพไท กล่าว