ซีพี ออลล์ รับรางวัลสนับสนุนคนพิการดีเด่น

2019-12-06 18:47:10

ซีพี ออลล์ รับรางวัลสนับสนุนคนพิการดีเด่น

Advertisement

ซีพี ออลล์ รับรางวัลสนับสนุนคนพิการดีเด่น

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นให้แก่บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน โดยมีนายสมชาย คงกะพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ศูนย์ HR Operations1 เป็นผู้แทนรับมอบ เนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันก่อน