กมธ.หั่นงบซื้อเรือดำน้ำ 2 ลำ กว่า 2.2 หมื่นล้าน

2019-12-06 17:50:25

กมธ.หั่นงบซื้อเรือดำน้ำ 2 ลำ กว่า 2.2 หมื่นล้าน

Advertisement

คณะอนุ กมธ.ครุภัณฑ์ปรับลดงบประมาณไปแล้วกว่า 8,896 ล้าน แขวนงบซื้อเรือดำน้ำกองทัพเรือ 2 ลำมูลค่า 2.2 หมื่นล้าน เหตุวางแผนตั้งงบผูกพันถึง 7 ปี

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. ที่รัฐสภา น.ส.กุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างและรัฐวิสาหกิจ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย โฆษกคณะอนุกรรมาธิการ แถลงถึงความคืบหน้าผลการพิจารณาของคณะอนุ กมธ.

น.ส.กุลวลี กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาปรับลดงบประมาณในหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงวัฒนธรรม 5 หน่วยงาน กระทรวงกลาโหม 5 หน่วยงาน โดยเฉพาะกองทัพบก มีการปรับลดโครงการงบผูกพันใหม่ ปรับลดรายการรถดับเพลิง และปรับลดงบกระสุน ส่วนกระทรวงยุติธรรมที่ยังคงเหลืองบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ที่ทางอนุกรรมาธิการ กมธ.จะมีการพิจารณาในวันที่ 9 ธ.ค.นี้

น.ส.กุลวลี กล่าวต่อว่า ในส่วนงบของกระทรวงมหาดไทย อนุ กมธ.ได้ปรับลดงบประมาณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวน 335,700,000 บาท ส่วนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะกรมประชาสัมพันธ์ ได้มีการปรับลด เป็นจำนวน 209,275,000 บาท และยังได้มีการพิจารณาปรับลดงบของส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายก กระทรวงหรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมของนายกรัฐมนตรี 6 หน่วยงาน และองค์กรอัยการ ทั้งนี้รวมยอดปรับลดงบประมาณจากหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,791,996,900 บาท และสรุปยอดปรับลดงบประมาณรวมทั้งหมด 8,896,253,100 บาท

นายยุทธพงศ์ กล่าวว่า สำหรับรายละเอียดที่ทางอนุ กมธ.ได้มีการปรับลดสำคัญๆ เช่น กองทัพเรือ ที่มีโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำใหม่ 2 ลำๆละ 11,250 ล้านบาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 22,500 บาท นั้น ได้มีการตั้งงบประมาณผูกพันตั้งแต่ปี 2563 – 2569 ทางอนุ กมธ. ได้ขอแขวนงบดังกล่าวไว้ก่อน ส่วนงบของกระทรวงมหาดไทย ในส่วนกรมการปกครอง ได้มีการตัดทิ้งงบประมาณในการจัดซื้อระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ จำนวน 794 ล้านบาท เพราะปัจจุบันไม่มีความจำเป็นและตัดทิ้งงบในการจัดซื้อรถดับเพลิงบันไดขนาดความสูง 90 เมตร จำนวน 2 คันๆละ 170 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 340 ล้านบาท ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และยังตั้งข้อสังเกตถึงการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์เพิ่มอีก 2 ลำๆ ละ 931 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 1,862 ล้านบาท และได้ตัดทิ้งงบของกรมประชาสัมพันธ์ ที่ได้ตั้งงบขอซื้อรถถ่ายทอดสอด หรือรถโอบีเพิ่มอีก 5 คันๆ ละ 42 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 210 ล้านบาท เพราะยังไม่มีความจำเป็นและใบเสนอราคาไม่ถูกต้อง