ส.ส.อนาคตใหม่ยื่น “เสรีพิศุทธ์” ตรวจสอบ “ชวน” (คลิป)

2019-12-04 11:20:47

ส.ส.อนาคตใหม่ยื่น “เสรีพิศุทธ์” ตรวจสอบ “ชวน” (คลิป)

Advertisement

ส.ส.อนาคตใหม่ยื่น “เสรีพิศุทธ์” ตรวจสอบ “ชวน” ปฏิบัติหน้าที่เป็นกลางตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ และรัฐธรรมนูญ หรือไม่

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. ที่รัฐสภา นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการุทจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฏร (กมธ.ป.ป.ช.)ยื่นหนังสือต่อพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ในฐานะประธาน กมธ.ป.ป.ช. เพื่อให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าปฏิบัติหน้าที่เป็นกลางตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 และรัฐธรรมนูญปี 2560 หรือไม่

นายจิรชัย กล่าวว่า ต้องการให้ตรวจสอบ 4 ประเด็น ได้แก่ 1.การตีความข้อบังคับข้อที่ 83 และ 85 ว่าด้วยการลงคะแนนและการนับคะแนนใหม่เนื่องจากประธานสภาฯ สั่งให้นับคะแนนใหม่ตามข้อ 85 คือการให้ลงคะแนนใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้น คิดว่าเป็นการตีความที่ผิด 2.การตีความของนายชวนที่ให้มีการลงคะแนนใหม่แต่ต้นนั้นจะทำให้เกิดความไม่เป็นกลางตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับ 3.อยากให้ กมธ.ป.ป.ช. ศึกษาว่าการตีความเช่นนั้นจะกระทบกับการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรอย่างไร เพราะในอนาคตอาจขอให้มีการนับคะแนนใหม่แบบไม่มีที่สิ้นสุด เพราะหากฝ่ายค้านเกิดแพ้ก็จะนำมาซึ่งการนับคะแนนใหม่เช่นกัน และ 4.ควรมีกลไกเพื่อควบคุมประธานสภาฯให้ทำหน้าที่เป็นกลาง โดยต้องการให้ กมธ.ป.ป.ช. เชิญอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร มาหารือ เช่น นายอุทัย พิมพ์ใจชน นายโภคิน พลกุล นายวันมูหะหมัดนอร์ มะทา

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า เมื่อมีการยื่นมา ก็จำเป็นต้องศึกษาว่าประธานสภาฯได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องหรือไม่ ทั้งนี้เห็นว่า การนับคะแนนใหม่เพื่อให้รัฐบาลเป็นฝ่ายชนะญัตติ เพื่อจะได้ไม่ต้องตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบจากประกาศคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ตามมาตรา44 และเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเผด็จการ