นี่แหละไม้เด็ด! สภานายจ้างฯ จับมือ กยศ.หักเงินเดือนพวกเบี้ยวหนี้

2017-08-19 15:55:06

นี่แหละไม้เด็ด! สภานายจ้างฯ จับมือ กยศ.หักเงินเดือนพวกเบี้ยวหนี้

Advertisement

สภานายจ้างฯ ร่วมมือกับ กยศ. ในการหักเงินลูกจ้างคืนกองทุนโดยจัดประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างรับทราบให้ทันการเริ่มหักหนี้ในปลายปี 2560

สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย เข้าพบนาย ชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห้นเรื่อง พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 ใหม่  ซึ่งกำหนดให้นายจ้างหักเงินเดือนลูกจ้างได้ เพื่อคืนเงินให้ กองทุน กยศ. 

นายชัยณรงค์ เผยว่า พระราชบัญญัติ กยศ.ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 26 กรกฎาคม 2560 กำหนดให้นายจ้างหักเงินเดือนจากรายได้ของลูกจ้างที่เป็นลูกหนี้ของกองทุนฯ เพื่อส่งเข้ากรมสรรพากร เช่นเดียวกับการหักภาษี ณ ที่จ่ายในเดือนนั้นๆ ตอนนี้อยู่ระหว่างทำความเข้าใจให้นายจ้างและลูกหนี้ และจะดำเนินการขอข้อมูลส่วนตัวของผู้กู้ยืมจากหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจะออกเป็นกฎกระทรวงและระเบียบต่างๆ ของกองทุนฯ เพื่อรองรับ พ.ร.บ. คาดจะเริ่มหักได้ประมาณปลายปี 2560 หรือต้นปี 2561
นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
กล่าวว่า กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มีลูกหนี้อยู่ประมาณ 5.3ล้านคน ยอดหนี้ค้างชำระรวม 5.5แสนล้านบาท โดยมีผิดชำระหนี้มากอยู่ 2ล้านราย อยู่ระหว่างการฟ้องดำเนินคดี 1.2ล้านราย