ชวนร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5-14 ธ.ค. ที่ท้องสนามหลวง (คลิป)

2019-12-03 23:40:52

ชวนร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5-14 ธ.ค.  ที่ท้องสนามหลวง (คลิป)

Advertisement

"เทวัญ" ชวนประชาชนร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติระหว่าง 5-14 ธ.ค. นี้ ที่ท้องสนามหลวง

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 2562 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ซึ่งในวันที่ 5 ธ.ค.ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในปีนี้รัฐบาลได้จัดกิจกรรมพร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 5-14 ธ.ค.2562 โดยส่วนกลางจัดที่ท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาคจัดที่ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ตามที่จังหวัดพิจารณาความเหมาะสม รวมถึงในต่างประเทศด้วย

รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำสื่อมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้องถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการที่ภาครัฐและเอกชนที่จัดขึ้นภายในงาน ภายใต้แนวความคิด “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี ... วิถีไทยในแบบพ่อ” โดยมีการนำเอกลักษณ์ของภาคต่างๆ ในประเทศไทยมาจัดแสดงให้ผู้ร่วมงานได้ชม นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงสวนดอกไม้นานาพันธุ์ และบ่อน้ำพุที่มีความสวยงาม ซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก 

โอกาสนี้ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย สโมสรกีฬา BBG (BBG Club) และมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ และได้ร่วมซื้อสินค้าจากมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก

รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมสัมผัสความสวยงามของกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 2562 เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเชิญชวนให้ประชาชนทั่วประเทศแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่รัฐบาล ส่วนราชการ และภาคเอกชนจัดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน