วันนี้มีอะไร: 4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย

2019-12-04 00:00:49

วันนี้มีอะไร: 4 ธันวาคม  วันสิ่งแวดล้อมไทย

Advertisement

วันสิ่งแวดล้อมไทย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 4 ธ.ค. 2532 ณ ศาลาดุสิดาลัยพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน มีใจความเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาสิ่งแวดล้อม ต่อมาคณะรัฐมนตรีในเวลานั้นจึงได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2534 มีมติเห็นชอบให้ วันที่ 4 ธ.ค.ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย ตามที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเสนอ

ภาพ Shutterstock.com


22 ปีก่อนพ.ศ. 2540
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

228 ปีก่อน
พ.ศ. 2334
The Observer หนังสือพิมพ์ฉบับแรกที่ออกเฉพาะวันอาทิตย์ วางจำหน่ายเป็นครั้งแรก


ภาพ AFP

101 ปีก่อน


พ.ศ. 2461
ประธานาธิบดี วูดโรว์ วิลสัน เดินทางออกจากสหรัฐอเมริกาทางเรือไปยังเมืองแวร์ซายด์ ประเทศฝรั่งเศส เพื่อร่วมประชุมสันติภาพสำหรับสงครามโลกครั้งที่ 1 และเขาเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่เดินทางไปยุโรปอย่างเป็นทางการ


ภาพ Facebook: ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก

97 ปีก่อน
พ.ศ. 2465
วันเกิด ศาสตราจารย์ระพี สาคริก อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายกสมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทย ผู้ริเริ่มในการอบรมการปลูกและเพาะเลี้ยงกล้วยไม้แก่บุคคลทั่วไป
ภาพ @mario_mm38

31 ปีก่อน
พ.ศ. 2531
มาริโอ้ เมาเร่อ เกิดที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพฯ มาริโอ้เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ 16 ปี มีผลงานการแสดงและถ่ายแบบมากมาย รวมถึงภาพยนตร์เรื่อง พี่มาก..พระโขนง ซึ่งรับบทเป็น "พี่มาก" ภาพยนตร์เรื่องนี้ถือได้ว่าประสบความสำเร็จทั้งรายได้กลายเป็นภาพยนตร์ทำรายได้สูงสุดตลอดกาลของประเทศไทย