“เทพไท” ตอกกลับ “วิรัช” อย่าโยนความผิดให้ ปชป. (คลิป)

2019-12-02 10:50:23

“เทพไท” ตอกกลับ “วิรัช” อย่าโยนความผิดให้ ปชป. (คลิป)

Advertisement

“เทพไท” ตอกกลับประธานวิปรัฐบาลอย่าโยนความผิดให้ ปชป.พรรคเดียวทำสภาฯล่ม แนะทบทวนบทบาทตัวเองหากสภาฯล่มอีก ย้ำจุดยืนหนุนตั้ง กมธ.ศึกษาผลกระทบ ม.44

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณีที่นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาลให้สัมภาษณ์ว่า สภาฯจะล่มหรือไม่ อยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์นั้น อยากจะขอชี้แจงข้อเท็จจริง และทำความเข้าใจกับนายวิรัชในฐานะที่เป็นประธานวิปของรัฐบาล ว่าองค์ประชุมเป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาล และรัฐบาลก็ประกอบด้วยพรรคร่วมรัฐบาลหลายพรรค อยากให้ไปตรวจสอบรายชื่อ ส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาลว่า สภาฯล่ม 2 ครั้ง มี ส.ส.ของพรรคใดขาดการประชุมบ้าง ไม่ได้มีเฉพาะ ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้น ส.ส.พรรคพลังประชารัฐเอง ก็ขาดไปจำนวนหนึ่งด้วยไม่ใช่หรือ อย่าโยนความผิดมาให้กับพรรคประชาธิปัตย์เพียงพรรคเดียว

นายเทพไท กล่าวต่อว่า ส่วนการโหวตลงมติในญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบของ ม.44 นั้น นายวิรัช จะอ้างเอามติวิปรัฐบาลมาบังคับพรรคร่วมรัฐบาลให้ลงมติ ตามวิปรัฐบาลนั้น จะต้องพิจารณาว่า มติวิปรัฐบาลมีความถูกต้องชอบธรรมหรือขัดต่ออุดมการณ์ของพรรคการเมืองอื่นหรือไม่ วิปรัฐบาลจะต้องเคารพเอกสิทธิ์ของ ส.ส.ด้วย ไม่ควรใช้มติวิป มาปิดปากหรือมัดมือชกให้ลงมติตามความต้องการของวิปรัฐบาลทุกครั้ง

สำหรับการลงมติญัตติตั้งคณะกรรมการศึกษาผลกระทบของมาตรา 44 ในวันที่ 4 ธ.ค. นั้น  นายเทพไท กล่าวว่า ส่วนตัวจะเข้าร่วมประชุมสภาฯ อย่างแน่นอน เพราะการเข้าร่วมประชุมสภาฯ เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ ส.ส. ส่วนการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละบุคคล จะขอฟังเหตุผลคำชี้แจงจากวิปของพรรคในที่ประชุมพรรคก่อน ว่าจะมีมติให้ ส.ส.6คนโหวตในทิศทางใด จะต้องถามวิปว่าเป็นมติของพรรคหรือแค่มติวิปรัฐบาลเท่านั้น ถ้ามติพรรคออกมาให้ ส.ส.ของพรรคทุกคนลงมติตามวิปรัฐบาลจริง ก็จะถามในที่ประชุมพรรคว่ามติของวิปรัฐบาลนั้นขัดต่ออุดมการณ์ข้อ 4ของพรรคหรือไม่ ขอยืนยันว่าการลงมติในญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบมาตรา 44 ในครั้งนี้ จะยึดหลักความถูกต้องและอุดมการณ์ของพรรคเป็นที่ตั้ง จนถึงวินาทีนี้ยังยืนยันความคิดเดิม เห็นด้วยกับการตั้งคณะกรรมาธิการอย่างแน่นอน ถ้าจะใช้มติวิปรัฐบาลบีบบังคับให้กลับมติผมคงทำไม่ได้ เพราะนอกจากจะตอบคำถามสังคมไม่ได้แล้ว ก็ยังตอบตัวเองไม่ได้อีกด้วย

นายเทพไท กล่าวอีกว่า ส่วนการประชุมสภาฯในวันที่ 4 ธ.ค. จะล่มหรือไม่ อยู่ที่ฝีมือของประธานวิปรัฐบาล ว่ามีความสามารถมากน้อยแค่ไหน ถ้าสภาฯล่มอีก ก็ควรทบทวนบทบาทของตัวเองด้วย การเป็นประธานวิปรัฐบาลต้องเป็นคนพี่มีบารมีมีความน่าเชื่อถือยึดมั่นในหลักการ มีความรับผิดชอบในหน้าที่สูงไม่ใช่โยนความผิดให้ผู้อื่น ถ้าหากในวันที่ 4 ธ.ค.มีการระดมสมาชิกพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลจนครบองค์ประชุมแล้ว การลงมติในเรื่องนี้ฝ่ายรัฐบาลก็จะชนะโหวตอย่างแน่นอน แม้ว่าส.ส.6 คนของพรรคประชาธิปัตย์จะลงมติเหมือนเดิมก็ตาม อยากเรียกร้องให้ประธานวิปรัฐบาล ทำงานอย่างอิสระ ปราศจากครอบงำของฝ่ายบริหาร ต้องแยกแยะให้ได้ว่าเรื่องใดของฝ่ายบริหาร เรื่องใดเป็นของฝ่ายนิติบัญญัติ ไม่ควรมาปะปนกัน หรือรอคำสั่งจากฝ่ายบริหาร จนไม่เป็นตัวของตัวเอง ถ้ายังไม่มีการปรับปรุงวิธีคิดหรือวิธีการทำงาน ก็จะทำให้การทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลในสภาผู้แทนราษฎรไม่มีความราบรื่นอย่างแน่นอน


แท็กที่เกี่ยวข้อง