จีนเริ่มใช้กฎสแกนใบหน้าผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ

2019-12-02 06:35:10

จีนเริ่มใช้กฎสแกนใบหน้าผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ

Advertisement

รัฐบาลจีนเริ่มบังคับใช้กฎระเบียบใหม่ ที่กำหนดให้ประชาชนในประเทศ ต้องสแกนใบหน้า เมื่อจดทะเบียนขอใช้บริการโทรศัพท์มือถือ ส่วนหนึ่งของมาตรการที่รัฐบาลพยายามระบุตัวตน ประชาชนหลายร้อยล้านคน ที่ใช้อินเทอร์เน็ตในจีน

กฎระเบียบใหม่ ซึ่งประกาศครั้งแรกในเดือน ก.ย. เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 1 ธ.ค. 2562

รัฐบาลจีนกล่าวว่า ต้องการปกป้อง “สิทธิและผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของพลเมืองในโลกไซเบอร์”
ก่อนหน้านี้ทางการจีนได้ติดตั้ง เทคโนโลยีจดจำใบหน้า ตามสถานที่สาธารณะทั่วประเทศ เพื่อสำรวจประชากรของตน

จีนถือเป็นผู้นำโลก ทางด้านเทคโนโลยีเหล่านี้ แต่การใช้ระบบเพื่อตรวจสอบอย่างเข้มข้นมากขึ้นของทางการ ในระยะหลายปีที่ผ่านมา กลายเป็นประเด็นถกเถียงในวงกว้าง เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล.