18 ส.ค. 60 ตลาดทองคำไทยเปิดคงที่ รูปพรรณบาทละ 20,750

2017-08-18 11:20:24

18 ส.ค. 60 ตลาดทองคำไทยเปิดคงที่  รูปพรรณบาทละ 20,750

Advertisement

ทองคำไทยเปิดตลาดวันศุกร์ ราคายังคงที่ ส่งให้ทองแท่งรับซื้อบาทละ 20,150 ขายออกบาทละ 20,250 ส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 19,783.80 ขายออกบาทละ 20,750...

วันที่ 18 ส.ค. 2560 สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองไทย เปิดตลาดครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.29 น. ราคาคงที่ โดยทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 20,150 ขายออกบาทละ 20,250 ส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 19,783.80 ขายออกบาทละ 20,750 บาท