“บิ๊กป้อม” ห่วงใยภัยแล้งสั่งเร่งสร้างแก้มลิง

2019-11-14 10:45:01

“บิ๊กป้อม” ห่วงใยภัยแล้งสั่งเร่งสร้างแก้มลิง

Advertisement

“บิ๊กป้อม” ห่วงใยภัยแล้งสั่งเร่งสร้างแก้มลิง พร้อมติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เน้นประสิทธิภาพต้องไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 09.30 น.พล. อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ที่ทำเนียบรัฐบาล

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ฤดูแล้ง มีปริมาณฝนตกน้อย ยกเว้นภาคใต้จึงต้องมีการติดตามผลการดำเนินงานตามมติ ครม. และการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งปี 2562/63 อย่างใกล้ชิดโดยที่ประชุมได้เห็นชอบโครงการนำร่องพัฒนาพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่นำร่องเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งจำนวน 3 แห่งได้แก่ ทุ่งบางพลวง จ.ปราจีนบุรี ลำน้ำยัง จ.ร้อยเอ็ด และทุ่งบางระกำ จ.พิษณุโลก และเห็นชอบมาตรการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งบริเวณพื้นที่เสี่ยงขาดแคนน้ำอุปโภคบริโภคในเขต 22 จังหวัดและนอกเขต 31 จังหวัด รวมถึงพื้นที่เสี่ยงขาดแคนน้ำเพื่อการเกษตรในเขตชลประทานที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ แต่ไม่มีน้ำเพียงพอเพื่อการเพาะปลูกจำนวน 8 จังหวัด สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตก และต้องเฝ้าระวังโดยมีมาตรการรองรับสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงภัย และน้ำล้นตลิ่งภาคใต้จำนวน 7 จังหวัด 37 อำเภอ

พล.อ.ประวิตร ยังได้รับทราบสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง รวมถึงมาตรการรองรับผลกระทบของประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำโขง โดยสถานการณ์ระดับน้ำโขงมีแนวโน้มต่ำกว่าปกติอันเนื่องมาจากภาวะเอลนีโญและการจัดการน้ำของเขื่อนในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งอาจส่งผลต่อการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ โดยกำชับให้คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานและสั่งการ กระทรวงต่างๆ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งปฏิบัติงานจริงจังตามแผนงานที่ได้ผ่านความเห็นชอบแล้วในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มุ่งเน้นประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำโดยเฉพาะการสร้างแก้มลิงให้ครอบคลุมพื้นที่โดยเร็วและต้องมีการสร้างการรับรู้ความเข้าใจ ไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนโดยเด็ดขาด